aaladaha aqoonta

tilmaamaha aqoonta ee nolosha, waxbarashada, maaliyadda, bangiyada, gaadiidka, dalxiiska, madadaalada, cuntada, iwm.