ئادەتتىكى رەڭلەرنىڭ ئالتە تەرەپلىك ۋە rgb قىممىتى

900 دىن ئارتۇق كۆپ ئىشلىتىلىدىغان رەڭلەر ، رەڭ ئىسمى ، ئالتە تەرەپلىك رەڭ قىممىتى ، rgb رەڭ قىممىتى ، ئالتە تەرەپلىك رەڭ قىممىتى ۋە rgb رەڭ قىممىتىنى ئۆزگەرتىش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

ئورتاق ۋە بىخەتەر رەڭ تىزىملىكى

رەڭ ئىسمى رەڭ ئالتە تەرەپلىك قىممەت rgb قىممىتى (255 based) rgb قىممىتى (پىرسەنت ئاساس قىلىنغان)
Baker-Miller ھالرەڭ #FF91AF RGB(255 , 145 , 175) RGB(100% , 57% , 69%)
سۇس سېرىق (Crayola) #FFAA1D RGB(255 , 170 , 29) RGB(100% , 67% , 11%)
Amber #FFBF00 RGB(255 , 191 , 0) RGB(100% , 75% , 0%)
Amber (SAE / ECE) #FF7E00 RGB(255 , 126 , 0) RGB(100% , 49% , 0%)
ئاتوم ماندارىن #FF9966 RGB(255 , 153 , 102) RGB(100% , 60% , 40%)
Bisque #FFE4C4 RGB(255 , 228 , 196) RGB(100% , 89% , 77%)
كەمپۈت ئالما قىزىل #FF0800 RGB(255 , 8 , 0) RGB(100% , 3% , 0%)
بوۋاقلار تالقىنى #FEFEFA RGB(254 , 254 , 250) RGB(100% , 100% , 98%)
Coquelicot #FF3800 RGB(255 , 56 , 0) RGB(100% , 22% , 0%)
ئاقلانغان بادام #FFEBCD RGB(255 , 235 , 205) RGB(100% , 92% , 80%)
پارلاق ئەتىرگۈل #FF55A3 RGB(255 , 85 , 163) RGB(100% , 33% , 64%)
Bittersweet #FE6F5E RGB(254 , 111 , 94) RGB(100% , 44% , 37%)
كادمىي سېرىق #FFF600 RGB(255 , 246 , 0) RGB(100% , 96% , 0%)
كانار سېرىق #FFEF00 RGB(255 , 239 , 0) RGB(100% , 94% , 0%)
Carnation pink #FFA6C9 RGB(255 , 166 , 201) RGB(100% , 65% , 79%)
Canary #FFFF99 RGB(255 , 255 , 153) RGB(100% , 100% , 60%)
گىلاس چېچىكى ھالرەڭ #FFB7C5 RGB(255 , 183 , 197) RGB(100% , 72% , 77%)
مارجان #FF7F50 RGB(255 , 127 , 80) RGB(100% , 50% , 31%)
جۇڭگو سېرىق #FFB200 RGB(255 , 178 , 0) RGB(100% , 70% , 0%)
خىروم سېرىق #FFA700 RGB(255 , 167 , 0) RGB(100% , 65% , 0%)
تور سېرىق #FFD300 RGB(255 , 211 , 0) RGB(100% , 83% , 0%)
قېنىق ھالرەڭ #FF1493 RGB(255 , 20 , 147) RGB(100% , 8% , 58%)
Aureolin #FDEE00 RGB(253 , 238 , 0) RGB(99% , 93% , 0%)
Banana Mania #FAE7B5 RGB(250 , 231 , 181) RGB(98% , 91% , 71%)
پاختا كەمپۈت #FFBCD9 RGB(255 , 188 , 217) RGB(100% , 74% , 85%)
قايماق #FFFDD0 RGB(255 , 253 , 208) RGB(100% , 99% , 82%)
Cosmic latte #FFF8E7 RGB(255 , 248 , 231) RGB(100% , 97% , 91%)
Cornsilk #FFF8DC RGB(255 , 248 , 220) RGB(100% , 97% , 86%)
قېنىق ئاپېلسىن #FF8C00 RGB(255 , 140 , 0) RGB(100% , 55% , 0%)
چوڭقۇر زەپەر #FF9933 RGB(255 , 153 , 51) RGB(100% , 60% , 20%)
گۈللۈك ئاق #FFFAF0 RGB(255 , 250 , 240) RGB(100% , 98% , 94%)
ئوتلۇق ئۆرلىدى #FF5470 RGB(255 , 84 , 112) RGB(100% , 33% , 44%)
فرانسىيە ھالرەڭ #FD6C9E RGB(253 , 108 , 158) RGB(99% , 42% , 62%)
Fuchsia #FF00FF RGB(255 , 0 , 255) RGB(100% , 0% , 100%)
French fuchsia #FD3F92 RGB(253 , 63 , 146) RGB(99% , 25% , 57%)
قەدىمكى ئاق #FAEBD7 RGB(250 , 235 , 215) RGB(98% , 92% , 84%)
Blond #FAF0BE RGB(250 , 240 , 190) RGB(98% , 94% , 75%)
ھالرەڭ #FB607F RGB(251 , 96 , 127) RGB(98% , 38% , 50%)
ئۆرۈك #FBCEB1 RGB(251 , 206 , 177) RGB(98% , 81% , 69%)
قوناق #FBEC5D RGB(251 , 236 , 93) RGB(98% , 93% , 36%)
مارجان ھالرەڭ #F88379 RGB(248 , 131 , 121) RGB(97% , 51% , 47%)
مەدەنىيەتلىك #F5F5F5 RGB(245 , 245 , 245) RGB(96% , 96% , 96%)
Cameo ھالرەڭ #EFBBCC RGB(239 , 187 , 204) RGB(94% , 73% , 80%)
Champagne #F7E7CE RGB(247 , 231 , 206) RGB(97% , 91% , 81%)
Flickr Pink #FB0081 RGB(251 , 0 , 129) RGB(98% , 0% , 51%)
چوڭقۇر شامپان #FAD6A5 RGB(250 , 214 , 165) RGB(98% , 84% , 65%)
كونگو ھالرەڭ #F88379 RGB(248 , 131 , 121) RGB(97% , 51% , 47%)
شامپان ھالرەڭ #F1DDCF RGB(241 , 221 , 207) RGB(95% , 87% , 81%)
بوۋاق ھالرەڭ #F4C2C2 RGB(244 , 194 , 194) RGB(96% , 76% , 76%)
Beige #F5F5DC RGB(245 , 245 , 220) RGB(96% , 96% , 86%)
فىرانسۇز ئۆرلىدى #F64A8A RGB(246 , 74 , 138) RGB(96% , 29% , 54%)
Cyclamen #F56FA1 RGB(245 , 111 , 161) RGB(96% , 44% , 63%)
Azure (X11 / تور رەڭ) #F0FFFF RGB(240 , 255 , 255) RGB(94% , 100% , 100%)
Alice blue #F0F8FF RGB(240 , 248 , 255) RGB(94% , 97% , 100%)
Fashion fuchsia #F400A1 RGB(244 , 0 , 161) RGB(96% , 0% , 63%)
بادام #EFDECD RGB(239 , 222 , 205) RGB(94% , 87% , 80%)
Eggshell #F0EAD6 RGB(240 , 234 , 214) RGB(94% , 92% , 84%)
گوللاندىيەلىك ئاق #EFDFBB RGB(239 , 223 , 187) RGB(94% , 87% , 73%)
Amaranth ھالرەڭ #F19CBB RGB(241 , 156 , 187) RGB(95% , 61% , 73%)
Buff #F0DC82 RGB(240 , 220 , 130) RGB(94% , 86% , 51%)
قۇملۇق قۇم #EDC9AF RGB(237 , 201 , 175) RGB(93% , 79% , 69%)
كادمىي ئاپېلسىن #ED872D RGB(237 , 135 , 45) RGB(93% , 53% , 18%)
Arylide سېرىق #E9D66B RGB(233 , 214 , 107) RGB(91% , 84% , 42%)
Fire opal #E95C4B RGB(233 , 92 , 75) RGB(91% , 36% , 29%)
Alabaster #EDEAE0 RGB(237 , 234 , 224) RGB(93% , 92% , 88%)
سەۋزە ئاپېلسىن #ED9121 RGB(237 , 145 , 33) RGB(93% , 57% , 13%)
Flax #EEDC82 RGB(238 , 220 , 130) RGB(93% , 86% , 51%)
Burnt sienna #E97451 RGB(233 , 116 , 81) RGB(91% , 45% , 32%)
كادمىي قىزىل #E30022 RGB(227 , 0 , 34) RGB(89% , 0% , 13%)
قېنىق سالمون بېلىقى #E9967A RGB(233 , 150 , 122) RGB(91% , 59% , 48%)
يالقۇن #E25822 RGB(226 , 88 , 34) RGB(89% , 35% , 13%)
سۆڭەك #E3DAC9 RGB(227 , 218 , 201) RGB(89% , 85% , 79%)
Amaranth #E52B50 RGB(229 , 43 , 80) RGB(90% , 17% , 31%)
Frostbite #E936A7 RGB(233 , 54 , 167) RGB(91% , 21% , 65%)
Fulvous #E48400 RGB(228 , 132 , 0) RGB(89% , 52% , 0%)
جەزبىدار ھالرەڭ #E68FAC RGB(230 , 143 , 172) RGB(90% , 56% , 67%)
كەمپۈت ھالرەڭ #E4717A RGB(228 , 113 , 122) RGB(89% , 44% , 48%)
Fawn #E5AA70 RGB(229 , 170 , 112) RGB(90% , 67% , 44%)
Citrine #E4D00A RGB(228 , 208 , 10) RGB(89% , 82% , 4%)
Cinnabar #E34234 RGB(227 , 66 , 52) RGB(89% , 26% , 20%)
CG قىزىل #E03C31 RGB(224 , 60 , 49) RGB(88% , 24% , 19%)
Crimson #DC143C RGB(220 , 20 , 60) RGB(86% , 8% , 24%)
يەر سېرىق #E1A95F RGB(225 , 169 , 95) RGB(88% , 66% , 37%)
جۇڭگو ھالرەڭ #DE6FA1 RGB(222 , 111 , 161) RGB(87% , 44% , 63%)
Blush #DE5D83 RGB(222 , 93 , 131) RGB(87% , 36% , 51%)
Chartreuse (ئەنئەنىۋى) #DFFF00 RGB(223 , 255 , 0) RGB(87% , 100% , 0%)
Burlywood #DEB887 RGB(222 , 184 , 135) RGB(87% , 72% , 53%)
Cerise #DE3163 RGB(222 , 49 , 99) RGB(87% , 19% , 39%)
Barbie Pink #DA1884 RGB(218 , 24 , 132) RGB(85% , 9% , 52%)
Fandango ھالرەڭ #DE5285 RGB(222 , 82 , 133) RGB(87% , 32% , 52%)
Deep cerise #DA3287 RGB(218 , 50 , 135) RGB(85% , 20% , 53%)
شاكىلات (تور) #D2691E RGB(210 , 105 , 30) RGB(82% , 41% , 12%)
Bright lilac #D891EF RGB(216 , 145 , 239) RGB(85% , 57% , 94%)
دوگۋۇد ئۆرلىدى #D71868 RGB(215 , 24 , 104) RGB(84% , 9% , 41%)
Carmine (M&P) #D70040 RGB(215 , 0 , 64) RGB(84% , 0% , 25%)
مىس (Crayola) #DA8A67 RGB(218 , 138 , 103) RGB(85% , 54% , 40%)
Amaranth red #D3212D RGB(211 , 33 , 45) RGB(83% , 13% , 18%)
French mauve #D473D4 RGB(212 , 115 , 212) RGB(83% , 45% , 83%)
كاكائو قوڭۇر #D2691E RGB(210 , 105 , 30) RGB(82% , 41% , 12%)
شىمالىي قۇتۇپ ھاك #D0FF14 RGB(208 , 255 , 20) RGB(82% , 100% , 8%)

بارلىق تىللار