ਆਮ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਅਤੇ ਆਰਜੀਬੀ ਮੁੱਲ

900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਦਾ ਨਾਮ, ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਰੰਗ ਮੁੱਲ, ਆਰਜੀਬੀ ਰੰਗ ਮੁੱਲ, ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਰੰਗ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਆਰਜੀਬੀ ਰੰਗ ਮੁੱਲ ਰੂਪਾਂਤਰ

ਆਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੰਗ ਸੂਚੀ

ਰੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਮੁੱਲ ਆਰਜੀਬੀ ਮੁੱਲ (255 ਅਧਾਰਤ) ਆਰਜੀਬੀ ਮੁੱਲ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਾਰਤ)
ਬੇਕਰ-ਮਿਲਰ ਗੁਲਾਬੀ #FF91AF RGB(255 , 145 , 175) RGB(100% , 57% , 69%)
ਚਮਕਦਾਰ ਪੀਲਾ (ਕ੍ਰੈਓਲਾ) #FFAA1D RGB(255 , 170 , 29) RGB(100% , 67% , 11%)
ਅੰਬਰ #FFBF00 RGB(255 , 191 , 0) RGB(100% , 75% , 0%)
ਅੰਬਰ (SAE / ECE) #FF7E00 RGB(255 , 126 , 0) RGB(100% , 49% , 0%)
ਐਟਮੀ ਟੈਂਜਰਾਈਨ #FF9966 RGB(255 , 153 , 102) RGB(100% , 60% , 40%)
ਬਿਸਕ #FFE4C4 RGB(255 , 228 , 196) RGB(100% , 89% , 77%)
ਕੈਂਡੀ ਸੇਬ ਲਾਲ #FF0800 RGB(255 , 8 , 0) RGB(100% , 3% , 0%)
ਬੇਬੀ ਪਾ powderਡਰ #FEFEFA RGB(254 , 254 , 250) RGB(100% , 100% , 98%)
ਕੋਕਲੀਵੋਟ #FF3800 RGB(255 , 56 , 0) RGB(100% , 22% , 0%)
ਬਲੇਚਡ ਬਦਾਮ #FFEBCD RGB(255 , 235 , 205) RGB(100% , 92% , 80%)
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਲਾਬ #FF55A3 RGB(255 , 85 , 163) RGB(100% , 33% , 64%)
ਬਿਟਰਸਵੀਟ #FE6F5E RGB(254 , 111 , 94) RGB(100% , 44% , 37%)
ਕੈਡਮੀਅਮ ਪੀਲਾ #FFF600 RGB(255 , 246 , 0) RGB(100% , 96% , 0%)
ਕੈਨਰੀ ਪੀਲਾ #FFEF00 RGB(255 , 239 , 0) RGB(100% , 94% , 0%)
ਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਗੁਲਾਬੀ #FFA6C9 RGB(255 , 166 , 201) RGB(100% , 65% , 79%)
ਕੈਨਰੀ #FFFF99 RGB(255 , 255 , 153) RGB(100% , 100% , 60%)
ਚੈਰੀ ਖਿੜ ਗੁਲਾਬੀ #FFB7C5 RGB(255 , 183 , 197) RGB(100% , 72% , 77%)
ਕੋਰਲ #FF7F50 RGB(255 , 127 , 80) RGB(100% , 50% , 31%)
ਚੀਨੀ ਪੀਲਾ #FFB200 RGB(255 , 178 , 0) RGB(100% , 70% , 0%)
ਕਰੋਮ ਪੀਲਾ #FFA700 RGB(255 , 167 , 0) RGB(100% , 65% , 0%)
ਸਾਈਬਰ ਪੀਲਾ #FFD300 RGB(255 , 211 , 0) RGB(100% , 83% , 0%)
ਡੂੰਘੀ ਗੁਲਾਬੀ #FF1493 RGB(255 , 20 , 147) RGB(100% , 8% , 58%)
Ureਰੇਲੀਨ #FDEE00 RGB(253 , 238 , 0) RGB(99% , 93% , 0%)
ਕੇਲਾ ਮਨੀਆ #FAE7B5 RGB(250 , 231 , 181) RGB(98% , 91% , 71%)
ਸੂਤੀ ਕੈਂਡੀ #FFBCD9 RGB(255 , 188 , 217) RGB(100% , 74% , 85%)
ਕਰੀਮ #FFFDD0 RGB(255 , 253 , 208) RGB(100% , 99% , 82%)
ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਲੇਟ #FFF8E7 RGB(255 , 248 , 231) RGB(100% , 97% , 91%)
ਕੌਰਸਿਲਕ #FFF8DC RGB(255 , 248 , 220) RGB(100% , 97% , 86%)
ਹਨੇਰਾ ਸੰਤਰੀ #FF8C00 RGB(255 , 140 , 0) RGB(100% , 55% , 0%)
ਡੂੰਘਾ ਕੇਸਰ #FF9933 RGB(255 , 153 , 51) RGB(100% , 60% , 20%)
ਫੁੱਲਦਾਰ ਚਿੱਟਾ #FFFAF0 RGB(255 , 250 , 240) RGB(100% , 98% , 94%)
ਅੱਗ ਲੱਗੀ #FF5470 RGB(255 , 84 , 112) RGB(100% , 33% , 44%)
ਫ੍ਰੈਂਚ ਗੁਲਾਬੀ #FD6C9E RGB(253 , 108 , 158) RGB(99% , 42% , 62%)
ਫੁਸੀਆ #FF00FF RGB(255 , 0 , 255) RGB(100% , 0% , 100%)
ਫ੍ਰੈਂਚ ਫੂਸੀਆ #FD3F92 RGB(253 , 63 , 146) RGB(99% , 25% , 57%)
ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਟੀ #FAEBD7 RGB(250 , 235 , 215) RGB(98% , 92% , 84%)
ਗੋਰਾ #FAF0BE RGB(250 , 240 , 190) RGB(98% , 94% , 75%)
ਬਰਿੰਕ ਗੁਲਾਬੀ #FB607F RGB(251 , 96 , 127) RGB(98% , 38% , 50%)
ਖੜਮਾਨੀ #FBCEB1 RGB(251 , 206 , 177) RGB(98% , 81% , 69%)
ਮਕਈ #FBEC5D RGB(251 , 236 , 93) RGB(98% , 93% , 36%)
ਕੋਰਲ ਗੁਲਾਬੀ #F88379 RGB(248 , 131 , 121) RGB(97% , 51% , 47%)
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ #F5F5F5 RGB(245 , 245 , 245) RGB(96% , 96% , 96%)
ਕੈਮਿਓ ਗੁਲਾਬੀ #EFBBCC RGB(239 , 187 , 204) RGB(94% , 73% , 80%)
ਸ਼ੈੰਪੇਨ #F7E7CE RGB(247 , 231 , 206) RGB(97% , 91% , 81%)
ਫਲਿੱਕਰ ਪਿੰਕ #FB0081 RGB(251 , 0 , 129) RGB(98% , 0% , 51%)
ਦੀਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ #FAD6A5 RGB(250 , 214 , 165) RGB(98% , 84% , 65%)
ਕਾਂਗੋ ਗੁਲਾਬੀ #F88379 RGB(248 , 131 , 121) RGB(97% , 51% , 47%)
ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਗੁਲਾਬੀ #F1DDCF RGB(241 , 221 , 207) RGB(95% , 87% , 81%)
ਬੇਬੀ ਗੁਲਾਬੀ #F4C2C2 RGB(244 , 194 , 194) RGB(96% , 76% , 76%)
ਬੇਜ #F5F5DC RGB(245 , 245 , 220) RGB(96% , 96% , 86%)
ਫ੍ਰੈਂਚ ਗੁਲਾਬ #F64A8A RGB(246 , 74 , 138) RGB(96% , 29% , 54%)
ਸਾਈਕਲੈਮੇਨ #F56FA1 RGB(245 , 111 , 161) RGB(96% , 44% , 63%)
ਅਜ਼ੂਰ (ਐਕਸ 11 / ਵੈੱਬ ਰੰਗ) #F0FFFF RGB(240 , 255 , 255) RGB(94% , 100% , 100%)
ਐਲਿਸ ਨੀਲਾ #F0F8FF RGB(240 , 248 , 255) RGB(94% , 97% , 100%)
ਫੈਸ਼ਨ fuchsia #F400A1 RGB(244 , 0 , 161) RGB(96% , 0% , 63%)
ਬਦਾਮ #EFDECD RGB(239 , 222 , 205) RGB(94% , 87% , 80%)
ਅੰਡੇਸ਼ੇਲ #F0EAD6 RGB(240 , 234 , 214) RGB(94% , 92% , 84%)
ਡੱਚ ਗੋਰਾ #EFDFBB RGB(239 , 223 , 187) RGB(94% , 87% , 73%)
ਅਮਰਾੰਤ ਗੁਲਾਬੀ #F19CBB RGB(241 , 156 , 187) RGB(95% , 61% , 73%)
ਬੱਫ #F0DC82 RGB(240 , 220 , 130) RGB(94% , 86% , 51%)
ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਰੇਤ #EDC9AF RGB(237 , 201 , 175) RGB(93% , 79% , 69%)
ਕੈਡਮੀਅਮ ਸੰਤਰੀ #ED872D RGB(237 , 135 , 45) RGB(93% , 53% , 18%)
ਆਰੀਲਾਈਡ ਪੀਲਾ #E9D66B RGB(233 , 214 , 107) RGB(91% , 84% , 42%)
ਅੱਗ ਓਪਲ #E95C4B RGB(233 , 92 , 75) RGB(91% , 36% , 29%)
ਅਲਾਬਸਟਰ #EDEAE0 RGB(237 , 234 , 224) RGB(93% , 92% , 88%)
ਗਾਜਰ ਸੰਤਰਾ #ED9121 RGB(237 , 145 , 33) RGB(93% , 57% , 13%)
ਸਣ #EEDC82 RGB(238 , 220 , 130) RGB(93% , 86% , 51%)
ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਨਾ #E97451 RGB(233 , 116 , 81) RGB(91% , 45% , 32%)
ਕੈਡਮੀਅਮ ਲਾਲ #E30022 RGB(227 , 0 , 34) RGB(89% , 0% , 13%)
ਡਾਰਕ ਸੈਮਨ #E9967A RGB(233 , 150 , 122) RGB(91% , 59% , 48%)
ਲਾਟ #E25822 RGB(226 , 88 , 34) RGB(89% , 35% , 13%)
ਹੱਡੀ #E3DAC9 RGB(227 , 218 , 201) RGB(89% , 85% , 79%)
ਅਮਰਾਨਥ #E52B50 RGB(229 , 43 , 80) RGB(90% , 17% , 31%)
ਠੰਡ #E936A7 RGB(233 , 54 , 167) RGB(91% , 21% , 65%)
ਸੰਪੂਰਨ #E48400 RGB(228 , 132 , 0) RGB(89% , 52% , 0%)
ਸੁਹਜ ਗੁਲਾਬੀ #E68FAC RGB(230 , 143 , 172) RGB(90% , 56% , 67%)
ਕੈਂਡੀ ਗੁਲਾਬੀ #E4717A RGB(228 , 113 , 122) RGB(89% , 44% , 48%)
ਫੈਨ #E5AA70 RGB(229 , 170 , 112) RGB(90% , 67% , 44%)
ਸਿਟਰਾਈਨ #E4D00A RGB(228 , 208 , 10) RGB(89% , 82% , 4%)
Cinnabar #E34234 RGB(227 , 66 , 52) RGB(89% , 26% , 20%)
ਸੀ ਜੀ ਲਾਲ #E03C31 RGB(224 , 60 , 49) RGB(88% , 24% , 19%)
ਕਰਿਮਸਨ #DC143C RGB(220 , 20 , 60) RGB(86% , 8% , 24%)
ਧਰਤੀ ਪੀਲੀ #E1A95F RGB(225 , 169 , 95) RGB(88% , 66% , 37%)
ਚੀਨ ਗੁਲਾਬੀ #DE6FA1 RGB(222 , 111 , 161) RGB(87% , 44% , 63%)
ਧੂੜ #DE5D83 RGB(222 , 93 , 131) RGB(87% , 36% , 51%)
ਚਾਰਟਰਿuseਸ (ਰਵਾਇਤੀ) #DFFF00 RGB(223 , 255 , 0) RGB(87% , 100% , 0%)
ਬਰਲੀਵੁੱਡ #DEB887 RGB(222 , 184 , 135) RGB(87% , 72% , 53%)
ਪੱਕਾ #DE3163 RGB(222 , 49 , 99) RGB(87% , 19% , 39%)
ਬਾਰਬੀ ਪਿੰਕ #DA1884 RGB(218 , 24 , 132) RGB(85% , 9% , 52%)
Fandango ਗੁਲਾਬੀ #DE5285 RGB(222 , 82 , 133) RGB(87% , 32% , 52%)
ਡੂੰਘੀ ਤਸਦੀਕ #DA3287 RGB(218 , 50 , 135) RGB(85% , 20% , 53%)
ਚਾਕਲੇਟ (ਵੈੱਬ) #D2691E RGB(210 , 105 , 30) RGB(82% , 41% , 12%)
ਚਮਕਦਾਰ #D891EF RGB(216 , 145 , 239) RGB(85% , 57% , 94%)
ਡੌਗਵੁੱਡ ਉੱਠਿਆ #D71868 RGB(215 , 24 , 104) RGB(84% , 9% , 41%)
ਕੈਰਮਾਈਨ (ਐਮ ਐਂਡ ਪੀ) #D70040 RGB(215 , 0 , 64) RGB(84% , 0% , 25%)
ਕਾਪਰ (ਕ੍ਰੇਯੋਲਾ) #DA8A67 RGB(218 , 138 , 103) RGB(85% , 54% , 40%)
ਅਮਰੰਤ ਲਾਲ #D3212D RGB(211 , 33 , 45) RGB(83% , 13% , 18%)
ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੌਵ #D473D4 RGB(212 , 115 , 212) RGB(83% , 45% , 83%)
ਕੋਕੋ ਭੂਰਾ #D2691E RGB(210 , 105 , 30) RGB(82% , 41% , 12%)
ਆਰਕਟਿਕ ਚੂਨਾ #D0FF14 RGB(208 , 255 , 20) RGB(82% , 100% , 8%)

ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ