ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਵਿਫਟਕੋਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣੋ

ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਾਖਾ, ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ, ਪਤਾ, ਡਾਕ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 93 ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ (18) ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (20)
ਅਲਬਾਨੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 355 ਅਲਬਾਨੀਆ (19) ਅਲਬਾਨੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (58)
ਅਲਜੀਰੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 213 ਅਲਜੀਰੀਆ (26) ਅਲਜੀਰੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (186)
ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੋਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-684 ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੋਆ (2) ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੋਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (2)
ਅੰਡੋਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 376 ਅੰਡੋਰਾ (7) ਅੰਡੋਰਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (7)
ਅੰਗੋਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 244 ਅੰਗੋਲਾ (28) ਅੰਗੋਲਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (30)
ਐਂਗੁਇਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-264 ਐਂਗੁਇਲਾ (5) ਐਂਗੁਇਲਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (5)
ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੂਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-268 ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੂਡਾ (19) ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੂਡਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (20)
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 54 ਅਰਜਨਟੀਨਾ (91) ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (175)
ਅਰਮੇਨੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 374 ਅਰਮੇਨੀਆ (24) ਅਰਮੇਨੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (24)
ਅਰੂਬਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 297 ਅਰੂਬਾ (9) ਅਰੂਬਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (9)
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 61 ਆਸਟਰੇਲੀਆ (481) ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (698)
ਆਸਟਰੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 43 ਆਸਟਰੀਆ (856) ਆਸਟਰੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (1203)
ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 994 ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ (59) ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (60)
ਬਾਹਾਮਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-242 ਬਾਹਾਮਸ (82) ਬਾਹਾਮਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (103)
ਬਹਿਰੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 973 ਬਹਿਰੀਨ (100) ਬਹਿਰੀਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (150)
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 880 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (71) ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (877)
ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-246 ਬਾਰਬਾਡੋਸ (23) ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (27)
ਬੇਲਾਰੂਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 375 ਬੇਲਾਰੂਸ () ਬੇਲਾਰੂਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਬੈਲਜੀਅਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 32 ਬੈਲਜੀਅਮ (302) ਬੈਲਜੀਅਮ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (470)
ਬੇਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 501 ਬੇਲੀਜ਼ (13) ਬੇਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (15)
ਬੇਨਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 229 ਬੇਨਿਨ (13) ਬੇਨਿਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (15)
ਬਰਮੁਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-441 ਬਰਮੁਡਾ (45) ਬਰਮੁਡਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (53)
ਭੂਟਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 975 ਭੂਟਾਨ (5) ਭੂਟਾਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (7)
ਬੋਲੀਵੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 591 ਬੋਲੀਵੀਆ (22) ਬੋਲੀਵੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (54)
ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 387 ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ (34) ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (35)
ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 267 ਬੋਤਸਵਾਨਾ (21) ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (46)
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 55 ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (242) ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (397)
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 246 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ () ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਟਾਪੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-284 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਟਾਪੂ (19) ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (23)
ਬਰੂਨੇਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 673 ਬਰੂਨੇਈ (13) ਬਰੂਨੇਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (13)
ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 359 ਬੁਲਗਾਰੀਆ (87) ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (95)
ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 226 ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ (18) ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (19)
ਬੁਰੂੰਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 257 ਬੁਰੂੰਡੀ (15) ਬੁਰੂੰਡੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (16)
ਕੰਬੋਡੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 855 ਕੰਬੋਡੀਆ (33) ਕੰਬੋਡੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (35)
ਕੈਮਰੂਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 237 ਕੈਮਰੂਨ (18) ਕੈਮਰੂਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (43)
ਕਨੇਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1 ਕਨੇਡਾ (337) ਕਨੇਡਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (530)
ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 238 ਕੇਪ ਵਰਡੇ (14) ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (16)
ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-345 ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ () ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਮੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 236 ਮੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ (5) ਮੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (5)
ਚਾਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 235 ਚਾਡ (10) ਚਾਡ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (12)
ਚਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 56 ਚਿਲੀ (64) ਚਿਲੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (105)
ਚੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 86 ਚੀਨ (496) ਚੀਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (2095)
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਈਲੈਂਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 61 ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਈਲੈਂਡ () ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਈਲੈਂਡ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਕੋਕੋਸ ਟਾਪੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 61 ਕੋਕੋਸ ਟਾਪੂ () ਕੋਕੋਸ ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਕੋਲੰਬੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 57 ਕੋਲੰਬੀਆ (102) ਕੋਲੰਬੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (172)
ਕੋਮੋਰੋਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 269 ਕੋਮੋਰੋਜ਼ (12) ਕੋਮੋਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (12)
ਕੁੱਕ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 682 ਕੁੱਕ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ (6) ਕੁੱਕ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (6)
ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 506 ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ (28) ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (31)
ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 385 ਕਰੋਸ਼ੀਆ (51) ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (78)
ਕਿubaਬਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 53 ਕਿubaਬਾ (10) ਕਿubaਬਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (14)
ਕੁਰਕਾਓ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 599 ਕੁਰਕਾਓ (48) ਕੁਰਕਾਓ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (52)
ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 357 ਸਾਈਪ੍ਰਸ () ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਚੇਕ ਗਣਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 420 ਚੇਕ ਗਣਤੰਤਰ (115) ਚੇਕ ਗਣਤੰਤਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (135)
ਕੋਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 243 ਕੋਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਤੰਤਰ (28) ਕੋਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (30)
ਡੈਨਮਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 45 ਡੈਨਮਾਰਕ (301) ਡੈਨਮਾਰਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (522)
ਜਾਇਬੂਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 253 ਜਾਇਬੂਟੀ (12) ਜਾਇਬੂਟੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (13)
ਡੋਮਿਨਿਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-767 ਡੋਮਿਨਿਕਾ (8) ਡੋਮਿਨਿਕਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (8)
ਡੋਮਿਨਿੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-809, 1-829, 1-849 ਡੋਮਿਨਿੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ (170) ਡੋਮਿਨਿੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (175)
ਪੂਰਬੀ ਤਿਮੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 670 ਪੂਰਬੀ ਤਿਮੋਰ (2) ਪੂਰਬੀ ਤਿਮੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (3)
ਇਕੂਏਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 593 ਇਕੂਏਟਰ (63) ਇਕੂਏਟਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (206)
ਮਿਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 20 ਮਿਸਰ (81) ਮਿਸਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (1072)
ਐਲ ਸਾਲਵਾਡੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 503 ਐਲ ਸਾਲਵਾਡੋਰ (18) ਐਲ ਸਾਲਵਾਡੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (20)
ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 240 ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗਿੰਨੀ (7) ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗਿੰਨੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (11)
ਏਰੀਟਰੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 291 ਏਰੀਟਰੀਆ (3) ਏਰੀਟਰੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (3)
ਐਸਟੋਨੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 372 ਐਸਟੋਨੀਆ (27) ਐਸਟੋਨੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (33)
ਈਥੋਪੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 251 ਈਥੋਪੀਆ (21) ਈਥੋਪੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (30)
ਫਾਕਲੈਂਡ ਟਾਪੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 500 ਫਾਕਲੈਂਡ ਟਾਪੂ (1) ਫਾਕਲੈਂਡ ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (1)
ਫੈਰੋ ਟਾਪੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 298 ਫੈਰੋ ਟਾਪੂ (5) ਫੈਰੋ ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (5)
ਫਿਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 679 ਫਿਜੀ (9) ਫਿਜੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (9)
ਫਿਨਲੈਂਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 358 ਫਿਨਲੈਂਡ (464) ਫਿਨਲੈਂਡ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (490)
ਫਰਾਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 33 ਫਰਾਂਸ (2528) ਫਰਾਂਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (4083)
ਫਰੈਂਚ ਪੋਲੀਸਨੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 689 ਫਰੈਂਚ ਪੋਲੀਸਨੀਆ (9) ਫਰੈਂਚ ਪੋਲੀਸਨੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (9)
ਗੈਬਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 241 ਗੈਬਨ (10) ਗੈਬਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (24)
ਗੈਂਬੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 220 ਗੈਂਬੀਆ (15) ਗੈਂਬੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (15)
ਜਾਰਜੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 995 ਜਾਰਜੀਆ (26) ਜਾਰਜੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (64)
ਜਰਮਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 49 ਜਰਮਨੀ (2859) ਜਰਮਨੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (7890)
ਘਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 233 ਘਾਨਾ (52) ਘਾਨਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (81)
ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 350 ਜਿਬਰਾਲਟਰ (27) ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (31)
ਗ੍ਰੀਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 30 ਗ੍ਰੀਸ (165) ਗ੍ਰੀਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (245)
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 299 ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ (1) ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (1)
ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-473 ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ (7) ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (7)
ਗੁਆਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-671 ਗੁਆਮ (5) ਗੁਆਮ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (5)
ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 502 ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ (50) ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (61)
ਗਰਨੇਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 44-1481 ਗਰਨੇਸੀ (60) ਗਰਨੇਸੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (77)
ਗਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 224 ਗਿੰਨੀ (17) ਗਿੰਨੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (17)
ਗਿੰਨੀ-ਬਿਸਾਉ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 245 ਗਿੰਨੀ-ਬਿਸਾਉ (5) ਗਿੰਨੀ-ਬਿਸਾਉ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (5)
ਗੁਆਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 592 ਗੁਆਨਾ () ਗੁਆਨਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਹੈਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 509 ਹੈਤੀ (11) ਹੈਤੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (13)
ਹੌਂਡੂਰਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 504 ਹੌਂਡੂਰਸ (44) ਹੌਂਡੂਰਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (51)
ਹੋੰਗਕੋੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 852 ਹੋੰਗਕੋੰਗ (1089) ਹੋੰਗਕੋੰਗ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (1256)
ਹੰਗਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 36 ਹੰਗਰੀ () ਹੰਗਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਆਈਸਲੈਂਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 354 ਆਈਸਲੈਂਡ (30) ਆਈਸਲੈਂਡ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (30)
ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 91 ਭਾਰਤ (374) ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (4024)
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 62 ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ (332) ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (756)
ਇਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 98 ਇਰਾਨ (19) ਇਰਾਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (286)
ਇਰਾਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 964 ਇਰਾਕ (58) ਇਰਾਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (74)
ਆਇਰਲੈਂਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 353 ਆਇਰਲੈਂਡ (653) ਆਇਰਲੈਂਡ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (1031)
ਆਈਲ ਆਫ ਮੈਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 44-1624 ਆਈਲ ਆਫ ਮੈਨ (47) ਆਈਲ ਆਫ ਮੈਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (85)
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 972 ਇਜ਼ਰਾਈਲ (39) ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (74)
ਇਟਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 39 ਇਟਲੀ (1234) ਇਟਲੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (2383)
ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 225 ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ (6) ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (59)
ਜਮਾਏਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-876 ਜਮਾਏਕਾ (58) ਜਮਾਏਕਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (61)
ਜਪਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 81 ਜਪਾਨ (510) ਜਪਾਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (662)
ਜਰਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 44-1534 ਜਰਸੀ (73) ਜਰਸੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (128)
ਜਾਰਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 962 ਜਾਰਡਨ (101) ਜਾਰਡਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (169)
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 7 ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ (54) ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (94)
ਕੀਨੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 254 ਕੀਨੀਆ (69) ਕੀਨੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (145)
ਕਿਰੀਬਾਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 686 ਕਿਰੀਬਾਤੀ (1) ਕਿਰੀਬਾਤੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (1)
ਕੋਸੋਵੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 383 ਕੋਸੋਵੋ () ਕੋਸੋਵੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਕੁਵੈਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 965 ਕੁਵੈਤ (54) ਕੁਵੈਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (136)
ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 996 ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ (24) ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (24)
ਲਾਓਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 856 ਲਾਓਸ (24) ਲਾਓਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (31)
ਲਾਤਵੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 371 ਲਾਤਵੀਆ (49) ਲਾਤਵੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (53)
ਲੇਬਨਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 961 ਲੇਬਨਾਨ (94) ਲੇਬਨਾਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (140)
ਲੈਸੋਥੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 266 ਲੈਸੋਥੋ (6) ਲੈਸੋਥੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (6)
ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 231 ਲਾਇਬੇਰੀਆ (15) ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (16)
ਲੀਬੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 218 ਲੀਬੀਆ () ਲੀਬੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਲਿਚਟੇਨਸਟਾਈਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 423 ਲਿਚਟੇਨਸਟਾਈਨ (21) ਲਿਚਟੇਨਸਟਾਈਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (27)
ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 370 ਲਿਥੁਆਨੀਆ (44) ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (50)
ਲਕਸਮਬਰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 352 ਲਕਸਮਬਰਗ () ਲਕਸਮਬਰਗ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਮਕਾਉ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 853 ਮਕਾਉ (28) ਮਕਾਉ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (32)
ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 389 ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ (35) ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (46)
ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 261 ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ (13) ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (17)
ਮਾਲਾਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 265 ਮਾਲਾਵੀ (18) ਮਾਲਾਵੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (26)
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 60 ਮਲੇਸ਼ੀਆ () ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਮਾਲਦੀਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 960 ਮਾਲਦੀਵ (4) ਮਾਲਦੀਵ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (8)
ਮਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 223 ਮਾਲੀ (16) ਮਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (19)
ਮਾਲਟਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 356 ਮਾਲਟਾ (74) ਮਾਲਟਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (76)
ਮਾਰਸ਼ਲ ਟਾਪੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 692 ਮਾਰਸ਼ਲ ਟਾਪੂ (2) ਮਾਰਸ਼ਲ ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (3)
ਮੌਰੀਟਾਨੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 222 ਮੌਰੀਟਾਨੀਆ (18) ਮੌਰੀਟਾਨੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (20)
ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 230 ਮਾਰੀਸ਼ਸ (45) ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (55)
ਮੇਯੋਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 262 ਮੇਯੋਟ () ਮੇਯੋਟ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (1)
ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 52 ਮੈਕਸੀਕੋ () ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 691 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ (1) ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (1)
ਮਾਲਡੋਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 373 ਮਾਲਡੋਵਾ (22) ਮਾਲਡੋਵਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (29)
ਮੋਨੈਕੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 377 ਮੋਨੈਕੋ (42) ਮੋਨੈਕੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (62)
ਮੰਗੋਲੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 976 ਮੰਗੋਲੀਆ (16) ਮੰਗੋਲੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (16)
ਮੌਂਟੇਨੇਗਰੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 382 ਮੌਂਟੇਨੇਗਰੋ (13) ਮੌਂਟੇਨੇਗਰੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (13)
ਮਾਂਟਸੇਰੇਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-664 ਮਾਂਟਸੇਰੇਟ (2) ਮਾਂਟਸੇਰੇਟ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (3)
ਮੋਰੋਕੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 212 ਮੋਰੋਕੋ (51) ਮੋਰੋਕੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (88)
ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 258 ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ (18) ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (26)
ਮਿਆਂਮਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 95 ਮਿਆਂਮਾਰ (21) ਮਿਆਂਮਾਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (22)
ਨਾਮੀਬੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 264 ਨਾਮੀਬੀਆ (15) ਨਾਮੀਬੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (17)
ਨੌਰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 674 ਨੌਰੂ (1) ਨੌਰੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (2)
ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 977 ਨੇਪਾਲ (37) ਨੇਪਾਲ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (40)
ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 31 ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ (584) ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (1054)
ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਐਂਟੀਲੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 599 ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਐਂਟੀਲੇਸ () ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਐਂਟੀਲੇਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਨਿ C ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 687 ਨਿ C ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ (14) ਨਿ C ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (15)
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 64 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (142) ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (173)
ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 505 ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ (15) ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (18)
ਨਾਈਜਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 227 ਨਾਈਜਰ (15) ਨਾਈਜਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (17)
ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 234 ਨਾਈਜੀਰੀਆ (56) ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (194)
ਨੀਯੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 683 ਨੀਯੁ () ਨੀਯੁ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 850 ਉੱਤਰੀ ਕੋਰਿਆ (18) ਉੱਤਰੀ ਕੋਰਿਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (19)
ਉੱਤਰੀ ਮਾਰੀਆਨਾ ਟਾਪੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-670 ਉੱਤਰੀ ਮਾਰੀਆਨਾ ਟਾਪੂ (1) ਉੱਤਰੀ ਮਾਰੀਆਨਾ ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (3)
ਨਾਰਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 47 ਨਾਰਵੇ (253) ਨਾਰਵੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (666)
ਓਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 968 ਓਮਾਨ (44) ਓਮਾਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (57)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 92 ਪਾਕਿਸਤਾਨ (66) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (781)
ਪਲਾਉ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 680 ਪਲਾਉ () ਪਲਾਉ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (1)
ਫਿਲਸਤੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 970 ਫਿਲਸਤੀਨ (30) ਫਿਲਸਤੀਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (60)
ਪਨਾਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 507 ਪਨਾਮਾ (80) ਪਨਾਮਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (102)
ਪਾਪੁਆ ਨਿ Gu ਗਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 675 ਪਾਪੁਆ ਨਿ Gu ਗਿੰਨੀ (6) ਪਾਪੁਆ ਨਿ Gu ਗਿੰਨੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (7)
ਪੈਰਾਗੁਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 595 ਪੈਰਾਗੁਏ () ਪੈਰਾਗੁਏ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਪੇਰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 51 ਪੇਰੂ (30) ਪੇਰੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (33)
ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 63 ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ (324) ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (381)
ਪਿਟਕੇਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 64 ਪਿਟਕੇਰਨ () ਪਿਟਕੇਰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਪੋਲੈਂਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 48 ਪੋਲੈਂਡ (347) ਪੋਲੈਂਡ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (509)
ਪੁਰਤਗਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 351 ਪੁਰਤਗਾਲ (280) ਪੁਰਤਗਾਲ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (342)
ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-787, 1-939 ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ (18) ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (22)
ਕਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 974 ਕਤਰ (46) ਕਤਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (74)
ਕਾਂਗੋ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 242 ਕਾਂਗੋ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ (14) ਕਾਂਗੋ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (18)
ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 262 ਰੀਯੂਨੀਅਨ (5) ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (10)
ਰੋਮਾਨੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 40 ਰੋਮਾਨੀਆ (131) ਰੋਮਾਨੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (261)
ਰੂਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 7 ਰੂਸ (1008) ਰੂਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (2559)
ਰਵਾਂਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 250 ਰਵਾਂਡਾ (14) ਰਵਾਂਡਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (20)
ਸੇਂਟ ਬਾਰਥਲੇਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 590 ਸੇਂਟ ਬਾਰਥਲੇਮੀ () ਸੇਂਟ ਬਾਰਥਲੇਮੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 290 ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਾ () ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਸੇਂਟ ਕਿੱਟਸ ਅਤੇ ਨੇਵਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-869 ਸੇਂਟ ਕਿੱਟਸ ਅਤੇ ਨੇਵਿਸ (14) ਸੇਂਟ ਕਿੱਟਸ ਅਤੇ ਨੇਵਿਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (18)
ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-758 ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ (7) ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (11)
ਸੇਂਟ ਮਾਰਟਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 590 ਸੇਂਟ ਮਾਰਟਿਨ () ਸੇਂਟ ਮਾਰਟਿਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਸੇਂਟ ਪਿਅਰੇ ਅਤੇ ਮਿਕਵੇਲਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 508 ਸੇਂਟ ਪਿਅਰੇ ਅਤੇ ਮਿਕਵੇਲਨ (3) ਸੇਂਟ ਪਿਅਰੇ ਅਤੇ ਮਿਕਵੇਲਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (3)
ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾਈਨਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-784 ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾਈਨਜ਼ (8) ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾਈਨਜ਼ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (12)
ਸਮੋਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 685 ਸਮੋਆ (9) ਸਮੋਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (9)
ਸੈਨ ਮਰੀਨੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 378 ਸੈਨ ਮਰੀਨੋ (10) ਸੈਨ ਮਰੀਨੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (69)
ਸਾਓ ਟੋਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 239 ਸਾਓ ਟੋਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (10) ਸਾਓ ਟੋਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (10)
ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 966 ਸਊਦੀ ਅਰਬ (58) ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (104)
ਸੇਨੇਗਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 221 ਸੇਨੇਗਲ (25) ਸੇਨੇਗਲ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (30)
ਸਰਬੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 381 ਸਰਬੀਆ (52) ਸਰਬੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (97)
ਸੇਚੇਲਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 248 ਸੇਚੇਲਜ਼ (8) ਸੇਚੇਲਜ਼ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (10)
ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 232 ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ (16) ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (17)
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 65 ਸਿੰਗਾਪੁਰ (383) ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (521)
ਸਿੰਟ ਮਾਰਟਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-721 ਸਿੰਟ ਮਾਰਟਿਨ () ਸਿੰਟ ਮਾਰਟਿਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 421 ਸਲੋਵਾਕੀਆ (73) ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (114)
ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 386 ਸਲੋਵੇਨੀਆ (49) ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (63)
ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 677 ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ (3) ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (5)
ਸੋਮਾਲੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 252 ਸੋਮਾਲੀਆ (2) ਸੋਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (2)
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 27 ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (247) ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (337)
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 82 ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ (179) ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (241)
ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 211 ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ (23) ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (24)
ਸਪੇਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 34 ਸਪੇਨ (513) ਸਪੇਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (752)
ਸ਼ਿਰੀਲੰਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 94 ਸ਼ਿਰੀਲੰਕਾ (50) ਸ਼ਿਰੀਲੰਕਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (77)
ਸੁਡਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 249 ਸੁਡਾਨ (40) ਸੁਡਾਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (80)
ਸੂਰੀਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 597 ਸੂਰੀਨਾਮ (11) ਸੂਰੀਨਾਮ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (11)
ਸਵੈਲਬਰਡ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮੇਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 47 ਸਵੈਲਬਰਡ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮੇਅਨ () ਸਵੈਲਬਰਡ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮੇਅਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਸਵਾਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 268 ਸਵਾਜ਼ੀਲੈਂਡ (7) ਸਵਾਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (7)
ਸਵੀਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 46 ਸਵੀਡਨ (315) ਸਵੀਡਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (407)
ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 41 ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ () ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਸੀਰੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 963 ਸੀਰੀਆ () ਸੀਰੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਤਾਈਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 886 ਤਾਈਵਾਨ (329) ਤਾਈਵਾਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (1766)
ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 992 ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ (21) ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (21)
ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 255 ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ (53) ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (91)
ਥਾਈਲੈਂਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 66 ਥਾਈਲੈਂਡ (177) ਥਾਈਲੈਂਡ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (263)
ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 228 ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ (17) ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (28)
ਟੋਕੇਲਾਓ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 690 ਟੋਕੇਲਾਓ () ਟੋਕੇਲਾਓ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਟੋਂਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 676 ਟੋਂਗਾ (5) ਟੋਂਗਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (5)
ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-868 ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ (30) ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (37)
ਟਿisਨੀਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 216 ਟਿisਨੀਸ਼ੀਆ (30) ਟਿisਨੀਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (67)
ਟਰਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 90 ਟਰਕੀ (208) ਟਰਕੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (1513)
ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 993 ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ (12) ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (13)
ਤੁਰਕਸ ਅਤੇ ਕੈਕੋਸ ਟਾਪੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-649 ਤੁਰਕਸ ਅਤੇ ਕੈਕੋਸ ਟਾਪੂ (6) ਤੁਰਕਸ ਅਤੇ ਕੈਕੋਸ ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (6)
ਤੁਵਾਲੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 688 ਤੁਵਾਲੁ (1) ਤੁਵਾਲੁ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (1)
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1-340 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ () ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (2)
ਯੂਗਾਂਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 256 ਯੂਗਾਂਡਾ (40) ਯੂਗਾਂਡਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (47)
ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 380 ਯੂਕ੍ਰੇਨ (201) ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (469)
ਸੰਯੂਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 971 ਸੰਯੂਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (166) ਸੰਯੂਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (391)
ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 44 ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ (4044) ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (17076)
ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 1 ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ (2939) ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (4680)
ਉਰੂਗਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 598 ਉਰੂਗਵੇ (62) ਉਰੂਗਵੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (76)
ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 998 ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ (34) ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (63)
ਵੈਨੂਆਟੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 678 ਵੈਨੂਆਟੂ (11) ਵੈਨੂਆਟੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (12)
ਵੈਟੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 379 ਵੈਟੀਕਨ (2) ਵੈਟੀਕਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (2)
ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 58 ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ (83) ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (97)
ਵੀਅਤਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 84 ਵੀਅਤਨਾਮ (91) ਵੀਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (670)
ਵਾਲਿਸ ਅਤੇ ਫੁਟੁਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 681 ਵਾਲਿਸ ਅਤੇ ਫੁਟੁਨਾ (2) ਵਾਲਿਸ ਅਤੇ ਫੁਟੁਨਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (2)
ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 212 ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਰਾ () ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਰਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ()
ਯਮਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 967 ਯਮਨ (19) ਯਮਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (72)
ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 260 ਜ਼ੈਂਬੀਆ (34) ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (51)
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 263 ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ (42) ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (54)

ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ