દરેક દેશમાં બેન્કો

તમારા માટે સમગ્ર વિશ્વમાં બેંકનું નામ અને સ્વીફ્ટકોડ સૂચિબદ્ધ કરો

બેંકોની સૂચિ માટે દેશનું નામ પસંદ કરો

બેંકનું નામ, શહેરનું નામ, શાખા, સ્વીફ્ટકોડ, સરનામું, પોસ્ટકોડ અને તેથી વધુ શામેલ છે

રાષ્ટ્રધ્વજ દેશનો કોડ બેંકોની સંખ્યા શાખાઓ
અફઘાનિસ્તાન રાષ્ટ્રધ્વજ 93 અફઘાનિસ્તાન (18) અફઘાનિસ્તાન શાખાઓ (20)
અલ્બેનિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 355 અલ્બેનિયા (19) અલ્બેનિયા શાખાઓ (58)
અલ્જેરિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 213 અલ્જેરિયા (26) અલ્જેરિયા શાખાઓ (186)
અમેરિકન સમોઆ રાષ્ટ્રધ્વજ 1-684 અમેરિકન સમોઆ (2) અમેરિકન સમોઆ શાખાઓ (2)
Orંડોરા રાષ્ટ્રધ્વજ 376 Orંડોરા (7) Orંડોરા શાખાઓ (7)
અંગોલા રાષ્ટ્રધ્વજ 244 અંગોલા (28) અંગોલા શાખાઓ (30)
એંગ્યુઇલા રાષ્ટ્રધ્વજ 1-264 એંગ્યુઇલા (5) એંગ્યુઇલા શાખાઓ (5)
એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા રાષ્ટ્રધ્વજ 1-268 એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા (19) એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા શાખાઓ (20)
આર્જેન્ટિના રાષ્ટ્રધ્વજ 54 આર્જેન્ટિના (91) આર્જેન્ટિના શાખાઓ (175)
આર્મેનિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 374 આર્મેનિયા (24) આર્મેનિયા શાખાઓ (24)
અરુબા રાષ્ટ્રધ્વજ 297 અરુબા (9) અરુબા શાખાઓ (9)
.સ્ટ્રેલિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 61 .સ્ટ્રેલિયા (481) .સ્ટ્રેલિયા શાખાઓ (698)
Austસ્ટ્રિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 43 Austસ્ટ્રિયા (856) Austસ્ટ્રિયા શાખાઓ (1203)
અઝરબૈજાન રાષ્ટ્રધ્વજ 994 અઝરબૈજાન (59) અઝરબૈજાન શાખાઓ (60)
બહામાસ રાષ્ટ્રધ્વજ 1-242 બહામાસ (82) બહામાસ શાખાઓ (103)
બહરીન રાષ્ટ્રધ્વજ 973 બહરીન (100) બહરીન શાખાઓ (150)
બાંગ્લાદેશ રાષ્ટ્રધ્વજ 880 બાંગ્લાદેશ (71) બાંગ્લાદેશ શાખાઓ (877)
બાર્બાડોઝ રાષ્ટ્રધ્વજ 1-246 બાર્બાડોઝ (23) બાર્બાડોઝ શાખાઓ (27)
બેલારુસ રાષ્ટ્રધ્વજ 375 બેલારુસ () બેલારુસ શાખાઓ ()
બેલ્જિયમ રાષ્ટ્રધ્વજ 32 બેલ્જિયમ (302) બેલ્જિયમ શાખાઓ (470)
બેલીઝ રાષ્ટ્રધ્વજ 501 બેલીઝ (13) બેલીઝ શાખાઓ (15)
બેનીન રાષ્ટ્રધ્વજ 229 બેનીન (13) બેનીન શાખાઓ (15)
બર્મુડા રાષ્ટ્રધ્વજ 1-441 બર્મુડા (45) બર્મુડા શાખાઓ (53)
ભૂટાન રાષ્ટ્રધ્વજ 975 ભૂટાન (5) ભૂટાન શાખાઓ (7)
બોલિવિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 591 બોલિવિયા (22) બોલિવિયા શાખાઓ (54)
બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના રાષ્ટ્રધ્વજ 387 બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના (34) બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના શાખાઓ (35)
બોત્સ્વાના રાષ્ટ્રધ્વજ 267 બોત્સ્વાના (21) બોત્સ્વાના શાખાઓ (46)
બ્રાઝિલ રાષ્ટ્રધ્વજ 55 બ્રાઝિલ (242) બ્રાઝિલ શાખાઓ (397)
બ્રિટિશ હિંદ મહાસાગરનો પ્રદેશ રાષ્ટ્રધ્વજ 246 બ્રિટિશ હિંદ મહાસાગરનો પ્રદેશ () બ્રિટિશ હિંદ મહાસાગરનો પ્રદેશ શાખાઓ ()
બ્રિટીશ વર્જિન આઇલેન્ડ્સ રાષ્ટ્રધ્વજ 1-284 બ્રિટીશ વર્જિન આઇલેન્ડ્સ (19) બ્રિટીશ વર્જિન આઇલેન્ડ્સ શાખાઓ (23)
બ્રુનેઇ રાષ્ટ્રધ્વજ 673 બ્રુનેઇ (13) બ્રુનેઇ શાખાઓ (13)
બલ્ગેરિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 359 બલ્ગેરિયા (87) બલ્ગેરિયા શાખાઓ (95)
બુર્કિના ફાસો રાષ્ટ્રધ્વજ 226 બુર્કિના ફાસો (18) બુર્કિના ફાસો શાખાઓ (19)
બરુન્ડી રાષ્ટ્રધ્વજ 257 બરુન્ડી (15) બરુન્ડી શાખાઓ (16)
કંબોડિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 855 કંબોડિયા (33) કંબોડિયા શાખાઓ (35)
કેમરૂન રાષ્ટ્રધ્વજ 237 કેમરૂન (18) કેમરૂન શાખાઓ (43)
કેનેડા રાષ્ટ્રધ્વજ 1 કેનેડા (337) કેનેડા શાખાઓ (530)
કેપ વર્ડે રાષ્ટ્રધ્વજ 238 કેપ વર્ડે (14) કેપ વર્ડે શાખાઓ (16)
કેમેન આઇલેન્ડ્સ રાષ્ટ્રધ્વજ 1-345 કેમેન આઇલેન્ડ્સ () કેમેન આઇલેન્ડ્સ શાખાઓ ()
સેન્ટ્રલ આફ્રિકન રિપબ્લિક રાષ્ટ્રધ્વજ 236 સેન્ટ્રલ આફ્રિકન રિપબ્લિક (5) સેન્ટ્રલ આફ્રિકન રિપબ્લિક શાખાઓ (5)
ચાડ રાષ્ટ્રધ્વજ 235 ચાડ (10) ચાડ શાખાઓ (12)
ચિલી રાષ્ટ્રધ્વજ 56 ચિલી (64) ચિલી શાખાઓ (105)
ચીન રાષ્ટ્રધ્વજ 86 ચીન (496) ચીન શાખાઓ (2095)
ક્રિસમસ આઇલેન્ડ રાષ્ટ્રધ્વજ 61 ક્રિસમસ આઇલેન્ડ () ક્રિસમસ આઇલેન્ડ શાખાઓ ()
કોકોસ આઇલેન્ડ્સ રાષ્ટ્રધ્વજ 61 કોકોસ આઇલેન્ડ્સ () કોકોસ આઇલેન્ડ્સ શાખાઓ ()
કોલમ્બિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 57 કોલમ્બિયા (102) કોલમ્બિયા શાખાઓ (172)
કોમોરોઝ રાષ્ટ્રધ્વજ 269 કોમોરોઝ (12) કોમોરોઝ શાખાઓ (12)
કૂક આઇલેન્ડ્સ રાષ્ટ્રધ્વજ 682 કૂક આઇલેન્ડ્સ (6) કૂક આઇલેન્ડ્સ શાખાઓ (6)
કોસ્ટા રિકા રાષ્ટ્રધ્વજ 506 કોસ્ટા રિકા (28) કોસ્ટા રિકા શાખાઓ (31)
ક્રોએશિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 385 ક્રોએશિયા (51) ક્રોએશિયા શાખાઓ (78)
ક્યુબા રાષ્ટ્રધ્વજ 53 ક્યુબા (10) ક્યુબા શાખાઓ (14)
કુરાકાઓ રાષ્ટ્રધ્વજ 599 કુરાકાઓ (48) કુરાકાઓ શાખાઓ (52)
સાયપ્રસ રાષ્ટ્રધ્વજ 357 સાયપ્રસ () સાયપ્રસ શાખાઓ ()
ઝેક રિપબ્લિક રાષ્ટ્રધ્વજ 420 ઝેક રિપબ્લિક (115) ઝેક રિપબ્લિક શાખાઓ (135)
કોંગોનું લોકશાહી પ્રજાસત્તાક રાષ્ટ્રધ્વજ 243 કોંગોનું લોકશાહી પ્રજાસત્તાક (28) કોંગોનું લોકશાહી પ્રજાસત્તાક શાખાઓ (30)
ડેનમાર્ક રાષ્ટ્રધ્વજ 45 ડેનમાર્ક (301) ડેનમાર્ક શાખાઓ (522)
જીબુતી રાષ્ટ્રધ્વજ 253 જીબુતી (12) જીબુતી શાખાઓ (13)
ડોમિનિકા રાષ્ટ્રધ્વજ 1-767 ડોમિનિકા (8) ડોમિનિકા શાખાઓ (8)
ડોમિનિકન રિપબ્લિક રાષ્ટ્રધ્વજ 1-809, 1-829, 1-849 ડોમિનિકન રિપબ્લિક (170) ડોમિનિકન રિપબ્લિક શાખાઓ (175)
પૂર્વ તિમોર રાષ્ટ્રધ્વજ 670 પૂર્વ તિમોર (2) પૂર્વ તિમોર શાખાઓ (3)
એક્વાડોર રાષ્ટ્રધ્વજ 593 એક્વાડોર (63) એક્વાડોર શાખાઓ (206)
ઇજિપ્ત રાષ્ટ્રધ્વજ 20 ઇજિપ્ત (81) ઇજિપ્ત શાખાઓ (1072)
એલ સાલ્વાડોર રાષ્ટ્રધ્વજ 503 એલ સાલ્વાડોર (18) એલ સાલ્વાડોર શાખાઓ (20)
ઇક્વેટોરિયલ ગિની રાષ્ટ્રધ્વજ 240 ઇક્વેટોરિયલ ગિની (7) ઇક્વેટોરિયલ ગિની શાખાઓ (11)
એરિટ્રીઆ રાષ્ટ્રધ્વજ 291 એરિટ્રીઆ (3) એરિટ્રીઆ શાખાઓ (3)
એસ્ટોનિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 372 એસ્ટોનિયા (27) એસ્ટોનિયા શાખાઓ (33)
ઇથોપિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 251 ઇથોપિયા (21) ઇથોપિયા શાખાઓ (30)
ફkકલેન્ડ આઇલેન્ડ્સ રાષ્ટ્રધ્વજ 500 ફkકલેન્ડ આઇલેન્ડ્સ (1) ફkકલેન્ડ આઇલેન્ડ્સ શાખાઓ (1)
ફેરો આઇલેન્ડ્સ રાષ્ટ્રધ્વજ 298 ફેરો આઇલેન્ડ્સ (5) ફેરો આઇલેન્ડ્સ શાખાઓ (5)
ફીજી રાષ્ટ્રધ્વજ 679 ફીજી (9) ફીજી શાખાઓ (9)
ફિનલેન્ડ રાષ્ટ્રધ્વજ 358 ફિનલેન્ડ (464) ફિનલેન્ડ શાખાઓ (490)
ફ્રાન્સ રાષ્ટ્રધ્વજ 33 ફ્રાન્સ (2528) ફ્રાન્સ શાખાઓ (4083)
ફ્રેન્ચ પોલિનેશિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 689 ફ્રેન્ચ પોલિનેશિયા (9) ફ્રેન્ચ પોલિનેશિયા શાખાઓ (9)
ગેબન રાષ્ટ્રધ્વજ 241 ગેબન (10) ગેબન શાખાઓ (24)
ગાંબિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 220 ગાંબિયા (15) ગાંબિયા શાખાઓ (15)
જ્યોર્જિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 995 જ્યોર્જિયા (26) જ્યોર્જિયા શાખાઓ (64)
જર્મની રાષ્ટ્રધ્વજ 49 જર્મની (2859) જર્મની શાખાઓ (7890)
ઘાના રાષ્ટ્રધ્વજ 233 ઘાના (52) ઘાના શાખાઓ (81)
જિબ્રાલ્ટર રાષ્ટ્રધ્વજ 350 જિબ્રાલ્ટર (27) જિબ્રાલ્ટર શાખાઓ (31)
ગ્રીસ રાષ્ટ્રધ્વજ 30 ગ્રીસ (165) ગ્રીસ શાખાઓ (245)
ગ્રીનલેન્ડ રાષ્ટ્રધ્વજ 299 ગ્રીનલેન્ડ (1) ગ્રીનલેન્ડ શાખાઓ (1)
ગ્રેનાડા રાષ્ટ્રધ્વજ 1-473 ગ્રેનાડા (7) ગ્રેનાડા શાખાઓ (7)
ગુઆમ રાષ્ટ્રધ્વજ 1-671 ગુઆમ (5) ગુઆમ શાખાઓ (5)
ગ્વાટેમાલા રાષ્ટ્રધ્વજ 502 ગ્વાટેમાલા (50) ગ્વાટેમાલા શાખાઓ (61)
ગર્નસી રાષ્ટ્રધ્વજ 44-1481 ગર્નસી (60) ગર્નસી શાખાઓ (77)
ગિની રાષ્ટ્રધ્વજ 224 ગિની (17) ગિની શાખાઓ (17)
ગિની-બિસાઉ રાષ્ટ્રધ્વજ 245 ગિની-બિસાઉ (5) ગિની-બિસાઉ શાખાઓ (5)
ગુયાના રાષ્ટ્રધ્વજ 592 ગુયાના () ગુયાના શાખાઓ ()
હૈતી રાષ્ટ્રધ્વજ 509 હૈતી (11) હૈતી શાખાઓ (13)
હોન્ડુરાસ રાષ્ટ્રધ્વજ 504 હોન્ડુરાસ (44) હોન્ડુરાસ શાખાઓ (51)
હોંગ કોંગ રાષ્ટ્રધ્વજ 852 હોંગ કોંગ (1089) હોંગ કોંગ શાખાઓ (1256)
હંગેરી રાષ્ટ્રધ્વજ 36 હંગેરી () હંગેરી શાખાઓ ()
આઇસલેન્ડ રાષ્ટ્રધ્વજ 354 આઇસલેન્ડ (30) આઇસલેન્ડ શાખાઓ (30)
ભારત રાષ્ટ્રધ્વજ 91 ભારત (374) ભારત શાખાઓ (4024)
ઇન્ડોનેશિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 62 ઇન્ડોનેશિયા (332) ઇન્ડોનેશિયા શાખાઓ (756)
ઈરાન રાષ્ટ્રધ્વજ 98 ઈરાન (19) ઈરાન શાખાઓ (286)
ઇરાક રાષ્ટ્રધ્વજ 964 ઇરાક (58) ઇરાક શાખાઓ (74)
આયર્લેન્ડ રાષ્ટ્રધ્વજ 353 આયર્લેન્ડ (653) આયર્લેન્ડ શાખાઓ (1031)
આઇલ Manફ મેન રાષ્ટ્રધ્વજ 44-1624 આઇલ Manફ મેન (47) આઇલ Manફ મેન શાખાઓ (85)
ઇઝરાઇલ રાષ્ટ્રધ્વજ 972 ઇઝરાઇલ (39) ઇઝરાઇલ શાખાઓ (74)
ઇટાલી રાષ્ટ્રધ્વજ 39 ઇટાલી (1234) ઇટાલી શાખાઓ (2383)
આઇવરી કોસ્ટ રાષ્ટ્રધ્વજ 225 આઇવરી કોસ્ટ (6) આઇવરી કોસ્ટ શાખાઓ (59)
જમૈકા રાષ્ટ્રધ્વજ 1-876 જમૈકા (58) જમૈકા શાખાઓ (61)
જાપાન રાષ્ટ્રધ્વજ 81 જાપાન (510) જાપાન શાખાઓ (662)
જર્સી રાષ્ટ્રધ્વજ 44-1534 જર્સી (73) જર્સી શાખાઓ (128)
જોર્ડન રાષ્ટ્રધ્વજ 962 જોર્ડન (101) જોર્ડન શાખાઓ (169)
કઝાકિસ્તાન રાષ્ટ્રધ્વજ 7 કઝાકિસ્તાન (54) કઝાકિસ્તાન શાખાઓ (94)
કેન્યા રાષ્ટ્રધ્વજ 254 કેન્યા (69) કેન્યા શાખાઓ (145)
કિરીબતી રાષ્ટ્રધ્વજ 686 કિરીબતી (1) કિરીબતી શાખાઓ (1)
કોસોવો રાષ્ટ્રધ્વજ 383 કોસોવો () કોસોવો શાખાઓ ()
કુવૈત રાષ્ટ્રધ્વજ 965 કુવૈત (54) કુવૈત શાખાઓ (136)
કિર્ગીસ્તાન રાષ્ટ્રધ્વજ 996 કિર્ગીસ્તાન (24) કિર્ગીસ્તાન શાખાઓ (24)
લાઓસ રાષ્ટ્રધ્વજ 856 લાઓસ (24) લાઓસ શાખાઓ (31)
લાતવિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 371 લાતવિયા (49) લાતવિયા શાખાઓ (53)
લેબનોન રાષ્ટ્રધ્વજ 961 લેબનોન (94) લેબનોન શાખાઓ (140)
લેસોથો રાષ્ટ્રધ્વજ 266 લેસોથો (6) લેસોથો શાખાઓ (6)
લાઇબેરિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 231 લાઇબેરિયા (15) લાઇબેરિયા શાખાઓ (16)
લિબિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 218 લિબિયા () લિબિયા શાખાઓ ()
લિક્ટેસ્ટાઇન રાષ્ટ્રધ્વજ 423 લિક્ટેસ્ટાઇન (21) લિક્ટેસ્ટાઇન શાખાઓ (27)
લિથુનીયા રાષ્ટ્રધ્વજ 370 લિથુનીયા (44) લિથુનીયા શાખાઓ (50)
લક્ઝમબર્ગ રાષ્ટ્રધ્વજ 352 લક્ઝમબર્ગ () લક્ઝમબર્ગ શાખાઓ ()
મકાઉ રાષ્ટ્રધ્વજ 853 મકાઉ (28) મકાઉ શાખાઓ (32)
મેસેડોનિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 389 મેસેડોનિયા (35) મેસેડોનિયા શાખાઓ (46)
મેડાગાસ્કર રાષ્ટ્રધ્વજ 261 મેડાગાસ્કર (13) મેડાગાસ્કર શાખાઓ (17)
માલાવી રાષ્ટ્રધ્વજ 265 માલાવી (18) માલાવી શાખાઓ (26)
મલેશિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 60 મલેશિયા () મલેશિયા શાખાઓ ()
માલદીવ રાષ્ટ્રધ્વજ 960 માલદીવ (4) માલદીવ શાખાઓ (8)
માલી રાષ્ટ્રધ્વજ 223 માલી (16) માલી શાખાઓ (19)
માલ્ટા રાષ્ટ્રધ્વજ 356 માલ્ટા (74) માલ્ટા શાખાઓ (76)
માર્શલ આઇલેન્ડ્સ રાષ્ટ્રધ્વજ 692 માર્શલ આઇલેન્ડ્સ (2) માર્શલ આઇલેન્ડ્સ શાખાઓ (3)
મૌરિટાનિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 222 મૌરિટાનિયા (18) મૌરિટાનિયા શાખાઓ (20)
મોરિશિયસ રાષ્ટ્રધ્વજ 230 મોરિશિયસ (45) મોરિશિયસ શાખાઓ (55)
મેયોટ્ટે રાષ્ટ્રધ્વજ 262 મેયોટ્ટે () મેયોટ્ટે શાખાઓ (1)
મેક્સિકો રાષ્ટ્રધ્વજ 52 મેક્સિકો () મેક્સિકો શાખાઓ ()
માઇક્રોનેસીયા રાષ્ટ્રધ્વજ 691 માઇક્રોનેસીયા (1) માઇક્રોનેસીયા શાખાઓ (1)
મોલ્ડોવા રાષ્ટ્રધ્વજ 373 મોલ્ડોવા (22) મોલ્ડોવા શાખાઓ (29)
મોનાકો રાષ્ટ્રધ્વજ 377 મોનાકો (42) મોનાકો શાખાઓ (62)
મંગોલિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 976 મંગોલિયા (16) મંગોલિયા શાખાઓ (16)
મોન્ટેનેગ્રો રાષ્ટ્રધ્વજ 382 મોન્ટેનેગ્રો (13) મોન્ટેનેગ્રો શાખાઓ (13)
મોન્ટસેરાટ રાષ્ટ્રધ્વજ 1-664 મોન્ટસેરાટ (2) મોન્ટસેરાટ શાખાઓ (3)
મોરોક્કો રાષ્ટ્રધ્વજ 212 મોરોક્કો (51) મોરોક્કો શાખાઓ (88)
મોઝામ્બિક રાષ્ટ્રધ્વજ 258 મોઝામ્બિક (18) મોઝામ્બિક શાખાઓ (26)
મ્યાનમાર રાષ્ટ્રધ્વજ 95 મ્યાનમાર (21) મ્યાનમાર શાખાઓ (22)
નમિબીઆ રાષ્ટ્રધ્વજ 264 નમિબીઆ (15) નમિબીઆ શાખાઓ (17)
નૌરુ રાષ્ટ્રધ્વજ 674 નૌરુ (1) નૌરુ શાખાઓ (2)
નેપાળ રાષ્ટ્રધ્વજ 977 નેપાળ (37) નેપાળ શાખાઓ (40)
નેધરલેન્ડ્ઝ રાષ્ટ્રધ્વજ 31 નેધરલેન્ડ્ઝ (584) નેધરલેન્ડ્ઝ શાખાઓ (1054)
નેધરલેન્ડ એન્ટિલેસ રાષ્ટ્રધ્વજ 599 નેધરલેન્ડ એન્ટિલેસ () નેધરલેન્ડ એન્ટિલેસ શાખાઓ ()
ન્યુ કેલેડોનીયા રાષ્ટ્રધ્વજ 687 ન્યુ કેલેડોનીયા (14) ન્યુ કેલેડોનીયા શાખાઓ (15)
ન્યૂઝીલેન્ડ રાષ્ટ્રધ્વજ 64 ન્યૂઝીલેન્ડ (142) ન્યૂઝીલેન્ડ શાખાઓ (173)
નિકારાગુઆ રાષ્ટ્રધ્વજ 505 નિકારાગુઆ (15) નિકારાગુઆ શાખાઓ (18)
નાઇજર રાષ્ટ્રધ્વજ 227 નાઇજર (15) નાઇજર શાખાઓ (17)
નાઇજીરીયા રાષ્ટ્રધ્વજ 234 નાઇજીરીયા (56) નાઇજીરીયા શાખાઓ (194)
નીયુ રાષ્ટ્રધ્વજ 683 નીયુ () નીયુ શાખાઓ ()
ઉત્તર કોરીયા રાષ્ટ્રધ્વજ 850 ઉત્તર કોરીયા (18) ઉત્તર કોરીયા શાખાઓ (19)
ઉત્તરી મરીના આઇલેન્ડ્સ રાષ્ટ્રધ્વજ 1-670 ઉત્તરી મરીના આઇલેન્ડ્સ (1) ઉત્તરી મરીના આઇલેન્ડ્સ શાખાઓ (3)
નોર્વે રાષ્ટ્રધ્વજ 47 નોર્વે (253) નોર્વે શાખાઓ (666)
ઓમાન રાષ્ટ્રધ્વજ 968 ઓમાન (44) ઓમાન શાખાઓ (57)
પાકિસ્તાન રાષ્ટ્રધ્વજ 92 પાકિસ્તાન (66) પાકિસ્તાન શાખાઓ (781)
પલાઉ રાષ્ટ્રધ્વજ 680 પલાઉ () પલાઉ શાખાઓ (1)
પેલેસ્ટાઇન રાષ્ટ્રધ્વજ 970 પેલેસ્ટાઇન (30) પેલેસ્ટાઇન શાખાઓ (60)
પનામા રાષ્ટ્રધ્વજ 507 પનામા (80) પનામા શાખાઓ (102)
પપુઆ ન્યુ ગિની રાષ્ટ્રધ્વજ 675 પપુઆ ન્યુ ગિની (6) પપુઆ ન્યુ ગિની શાખાઓ (7)
પેરાગ્વે રાષ્ટ્રધ્વજ 595 પેરાગ્વે () પેરાગ્વે શાખાઓ ()
પેરુ રાષ્ટ્રધ્વજ 51 પેરુ (30) પેરુ શાખાઓ (33)
ફિલિપાઇન્સ રાષ્ટ્રધ્વજ 63 ફિલિપાઇન્સ (324) ફિલિપાઇન્સ શાખાઓ (381)
પીટકેરન રાષ્ટ્રધ્વજ 64 પીટકેરન () પીટકેરન શાખાઓ ()
પોલેન્ડ રાષ્ટ્રધ્વજ 48 પોલેન્ડ (347) પોલેન્ડ શાખાઓ (509)
પોર્ટુગલ રાષ્ટ્રધ્વજ 351 પોર્ટુગલ (280) પોર્ટુગલ શાખાઓ (342)
પ્યુઅર્ટો રિકો રાષ્ટ્રધ્વજ 1-787, 1-939 પ્યુઅર્ટો રિકો (18) પ્યુઅર્ટો રિકો શાખાઓ (22)
કતાર રાષ્ટ્રધ્વજ 974 કતાર (46) કતાર શાખાઓ (74)
કોંગોનું પ્રજાસત્તાક રાષ્ટ્રધ્વજ 242 કોંગોનું પ્રજાસત્તાક (14) કોંગોનું પ્રજાસત્તાક શાખાઓ (18)
રિયુનિયન રાષ્ટ્રધ્વજ 262 રિયુનિયન (5) રિયુનિયન શાખાઓ (10)
રોમાનિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 40 રોમાનિયા (131) રોમાનિયા શાખાઓ (261)
રશિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 7 રશિયા (1008) રશિયા શાખાઓ (2559)
રવાંડા રાષ્ટ્રધ્વજ 250 રવાંડા (14) રવાંડા શાખાઓ (20)
સેન્ટ બાર્થેલેમી રાષ્ટ્રધ્વજ 590 સેન્ટ બાર્થેલેમી () સેન્ટ બાર્થેલેમી શાખાઓ ()
સંત હેલેના રાષ્ટ્રધ્વજ 290 સંત હેલેના () સંત હેલેના શાખાઓ ()
સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ રાષ્ટ્રધ્વજ 1-869 સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ (14) સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ શાખાઓ (18)
સેન્ટ લુસિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 1-758 સેન્ટ લુસિયા (7) સેન્ટ લુસિયા શાખાઓ (11)
સેન્ટ માર્ટિન રાષ્ટ્રધ્વજ 590 સેન્ટ માર્ટિન () સેન્ટ માર્ટિન શાખાઓ ()
સેન્ટ પિયર અને મિકીલોન રાષ્ટ્રધ્વજ 508 સેન્ટ પિયર અને મિકીલોન (3) સેન્ટ પિયર અને મિકીલોન શાખાઓ (3)
સેન્ટ વિન્સેન્ટ અને ગ્રેનેડાઇન્સ રાષ્ટ્રધ્વજ 1-784 સેન્ટ વિન્સેન્ટ અને ગ્રેનેડાઇન્સ (8) સેન્ટ વિન્સેન્ટ અને ગ્રેનેડાઇન્સ શાખાઓ (12)
સમોઆ રાષ્ટ્રધ્વજ 685 સમોઆ (9) સમોઆ શાખાઓ (9)
સાન મેરિનો રાષ્ટ્રધ્વજ 378 સાન મેરિનો (10) સાન મેરિનો શાખાઓ (69)
સાઓ ટોમ અને પ્રિન્સિપ રાષ્ટ્રધ્વજ 239 સાઓ ટોમ અને પ્રિન્સિપ (10) સાઓ ટોમ અને પ્રિન્સિપ શાખાઓ (10)
સાઉદી અરેબિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 966 સાઉદી અરેબિયા (58) સાઉદી અરેબિયા શાખાઓ (104)
સેનેગલ રાષ્ટ્રધ્વજ 221 સેનેગલ (25) સેનેગલ શાખાઓ (30)
સર્બિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 381 સર્બિયા (52) સર્બિયા શાખાઓ (97)
સેશેલ્સ રાષ્ટ્રધ્વજ 248 સેશેલ્સ (8) સેશેલ્સ શાખાઓ (10)
સીએરા લિયોન રાષ્ટ્રધ્વજ 232 સીએરા લિયોન (16) સીએરા લિયોન શાખાઓ (17)
સિંગાપુર રાષ્ટ્રધ્વજ 65 સિંગાપુર (383) સિંગાપુર શાખાઓ (521)
સિંટ માર્ટન રાષ્ટ્રધ્વજ 1-721 સિંટ માર્ટન () સિંટ માર્ટન શાખાઓ ()
સ્લોવાકિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 421 સ્લોવાકિયા (73) સ્લોવાકિયા શાખાઓ (114)
સ્લોવેનિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 386 સ્લોવેનિયા (49) સ્લોવેનિયા શાખાઓ (63)
સોલોમન આઇલેન્ડ્સ રાષ્ટ્રધ્વજ 677 સોલોમન આઇલેન્ડ્સ (3) સોલોમન આઇલેન્ડ્સ શાખાઓ (5)
સોમાલિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 252 સોમાલિયા (2) સોમાલિયા શાખાઓ (2)
દક્ષિણ આફ્રિકા રાષ્ટ્રધ્વજ 27 દક્ષિણ આફ્રિકા (247) દક્ષિણ આફ્રિકા શાખાઓ (337)
દક્ષિણ કોરિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 82 દક્ષિણ કોરિયા (179) દક્ષિણ કોરિયા શાખાઓ (241)
દક્ષિણ સુદાન રાષ્ટ્રધ્વજ 211 દક્ષિણ સુદાન (23) દક્ષિણ સુદાન શાખાઓ (24)
સ્પેન રાષ્ટ્રધ્વજ 34 સ્પેન (513) સ્પેન શાખાઓ (752)
શ્રિલંકા રાષ્ટ્રધ્વજ 94 શ્રિલંકા (50) શ્રિલંકા શાખાઓ (77)
સુદાન રાષ્ટ્રધ્વજ 249 સુદાન (40) સુદાન શાખાઓ (80)
સુરીનામ રાષ્ટ્રધ્વજ 597 સુરીનામ (11) સુરીનામ શાખાઓ (11)
સ્વાલબાર્ડ અને જાન માયેન રાષ્ટ્રધ્વજ 47 સ્વાલબાર્ડ અને જાન માયેન () સ્વાલબાર્ડ અને જાન માયેન શાખાઓ ()
સ્વાઝીલેન્ડ રાષ્ટ્રધ્વજ 268 સ્વાઝીલેન્ડ (7) સ્વાઝીલેન્ડ શાખાઓ (7)
સ્વીડન રાષ્ટ્રધ્વજ 46 સ્વીડન (315) સ્વીડન શાખાઓ (407)
સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ રાષ્ટ્રધ્વજ 41 સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ () સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ શાખાઓ ()
સીરિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 963 સીરિયા () સીરિયા શાખાઓ ()
તાઇવાન રાષ્ટ્રધ્વજ 886 તાઇવાન (329) તાઇવાન શાખાઓ (1766)
તાજિકિસ્તાન રાષ્ટ્રધ્વજ 992 તાજિકિસ્તાન (21) તાજિકિસ્તાન શાખાઓ (21)
તાંઝાનિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 255 તાંઝાનિયા (53) તાંઝાનિયા શાખાઓ (91)
થાઇલેન્ડ રાષ્ટ્રધ્વજ 66 થાઇલેન્ડ (177) થાઇલેન્ડ શાખાઓ (263)
જાઓ રાષ્ટ્રધ્વજ 228 જાઓ (17) જાઓ શાખાઓ (28)
તોકેલાઉ રાષ્ટ્રધ્વજ 690 તોકેલાઉ () તોકેલાઉ શાખાઓ ()
ટોંગા રાષ્ટ્રધ્વજ 676 ટોંગા (5) ટોંગા શાખાઓ (5)
ત્રિનિદાદ અને ટોબેગો રાષ્ટ્રધ્વજ 1-868 ત્રિનિદાદ અને ટોબેગો (30) ત્રિનિદાદ અને ટોબેગો શાખાઓ (37)
ટ્યુનિશિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 216 ટ્યુનિશિયા (30) ટ્યુનિશિયા શાખાઓ (67)
તુર્કી રાષ્ટ્રધ્વજ 90 તુર્કી (208) તુર્કી શાખાઓ (1513)
તુર્કમેનિસ્તાન રાષ્ટ્રધ્વજ 993 તુર્કમેનિસ્તાન (12) તુર્કમેનિસ્તાન શાખાઓ (13)
ટર્ક્સ અને કેકોસ આઇલેન્ડ્સ રાષ્ટ્રધ્વજ 1-649 ટર્ક્સ અને કેકોસ આઇલેન્ડ્સ (6) ટર્ક્સ અને કેકોસ આઇલેન્ડ્સ શાખાઓ (6)
તુવાલુ રાષ્ટ્રધ્વજ 688 તુવાલુ (1) તુવાલુ શાખાઓ (1)
યુ.એસ. વર્જિન આઇલેન્ડ્સ રાષ્ટ્રધ્વજ 1-340 યુ.એસ. વર્જિન આઇલેન્ડ્સ () યુ.એસ. વર્જિન આઇલેન્ડ્સ શાખાઓ (2)
યુગાન્ડા રાષ્ટ્રધ્વજ 256 યુગાન્ડા (40) યુગાન્ડા શાખાઓ (47)
યુક્રેન રાષ્ટ્રધ્વજ 380 યુક્રેન (201) યુક્રેન શાખાઓ (469)
સંયુક્ત આરબ અમીરાત રાષ્ટ્રધ્વજ 971 સંયુક્ત આરબ અમીરાત (166) સંયુક્ત આરબ અમીરાત શાખાઓ (391)
યુનાઇટેડ કિંગડમ રાષ્ટ્રધ્વજ 44 યુનાઇટેડ કિંગડમ (4044) યુનાઇટેડ કિંગડમ શાખાઓ (17076)
યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ રાષ્ટ્રધ્વજ 1 યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ (2939) યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ શાખાઓ (4680)
ઉરુગ્વે રાષ્ટ્રધ્વજ 598 ઉરુગ્વે (62) ઉરુગ્વે શાખાઓ (76)
ઉઝબેકિસ્તાન રાષ્ટ્રધ્વજ 998 ઉઝબેકિસ્તાન (34) ઉઝબેકિસ્તાન શાખાઓ (63)
વનુઆતુ રાષ્ટ્રધ્વજ 678 વનુઆતુ (11) વનુઆતુ શાખાઓ (12)
વેટિકન રાષ્ટ્રધ્વજ 379 વેટિકન (2) વેટિકન શાખાઓ (2)
વેનેઝુએલા રાષ્ટ્રધ્વજ 58 વેનેઝુએલા (83) વેનેઝુએલા શાખાઓ (97)
વિયેટનામ રાષ્ટ્રધ્વજ 84 વિયેટનામ (91) વિયેટનામ શાખાઓ (670)
વisલિસ અને ફ્યુટુના રાષ્ટ્રધ્વજ 681 વisલિસ અને ફ્યુટુના (2) વisલિસ અને ફ્યુટુના શાખાઓ (2)
પશ્ચિમી સહારા રાષ્ટ્રધ્વજ 212 પશ્ચિમી સહારા () પશ્ચિમી સહારા શાખાઓ ()
યમન રાષ્ટ્રધ્વજ 967 યમન (19) યમન શાખાઓ (72)
ઝામ્બિયા રાષ્ટ્રધ્વજ 260 ઝામ્બિયા (34) ઝામ્બિયા શાખાઓ (51)
ઝિમ્બાબ્વે રાષ્ટ્રધ્વજ 263 ઝિમ્બાબ્વે (42) ઝિમ્બાબ્વે શાખાઓ (54)

બધી ભાષાઓ