ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ

រាយឈ្មោះធនាគារនិង Swiftcode ទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់អ្នក

ជ្រើសរើសឈ្មោះប្រទេសដើម្បីចុះបញ្ជីធនាគារ

រួមបញ្ចូលទាំងឈ្មោះធនាគារឈ្មោះទីក្រុងសាខា Swiftcode អាសយដ្ឋានលេខកូដប្រៃសណីយ៍ជាដើម

ទង់ជាតិ លេខ​កូដ​ប្រទេស ចំនួនធនាគារ សាខា
អាហ្វហ្គានីស្ថាន ទង់ជាតិ 93 អាហ្វហ្គានីស្ថាន (18) អាហ្វហ្គានីស្ថាន សាខា (20)
អាល់បានី ទង់ជាតិ 355 អាល់បានី (19) អាល់បានី សាខា (58)
អាល់ហ្សេរី ទង់ជាតិ 213 អាល់ហ្សេរី (26) អាល់ហ្សេរី សាខា (186)
សាម័រអាមេរិក ទង់ជាតិ 1-684 សាម័រអាមេរិក (2) សាម័រអាមេរិក សាខា (2)
អង់ដូរ៉ា ទង់ជាតិ 376 អង់ដូរ៉ា (7) អង់ដូរ៉ា សាខា (7)
អង់ហ្គោឡា ទង់ជាតិ 244 អង់ហ្គោឡា (28) អង់ហ្គោឡា សាខា (30)
អង់ហ្គីឡា ទង់ជាតិ 1-264 អង់ហ្គីឡា (5) អង់ហ្គីឡា សាខា (5)
អង់ទីហ្គាហ្គនិងបាបាដា ទង់ជាតិ 1-268 អង់ទីហ្គាហ្គនិងបាបាដា (19) អង់ទីហ្គាហ្គនិងបាបាដា សាខា (20)
អាហ្សង់ទីន ទង់ជាតិ 54 អាហ្សង់ទីន (91) អាហ្សង់ទីន សាខា (175)
អាមេនី ទង់ជាតិ 374 អាមេនី (24) អាមេនី សាខា (24)
អារូបា ទង់ជាតិ 297 អារូបា (9) អារូបា សាខា (9)
អូស្ត្រាលី ទង់ជាតិ 61 អូស្ត្រាលី (481) អូស្ត្រាលី សាខា (698)
អូទ្រីស ទង់ជាតិ 43 អូទ្រីស (856) អូទ្រីស សាខា (1203)
អាស៊ែបៃហ្សង់ ទង់ជាតិ 994 អាស៊ែបៃហ្សង់ (59) អាស៊ែបៃហ្សង់ សាខា (60)
បាហាម៉ាស ទង់ជាតិ 1-242 បាហាម៉ាស (82) បាហាម៉ាស សាខា (103)
បារ៉ែន ទង់ជាតិ 973 បារ៉ែន (100) បារ៉ែន សាខា (150)
បង់ក្លាដែស ទង់ជាតិ 880 បង់ក្លាដែស (71) បង់ក្លាដែស សាខា (877)
បាបាដុស ទង់ជាតិ 1-246 បាបាដុស (23) បាបាដុស សាខា (27)
បេឡារុស្ស ទង់ជាតិ 375 បេឡារុស្ស () បេឡារុស្ស សាខា ()
បែលហ្ស៊ិក ទង់ជាតិ 32 បែលហ្ស៊ិក (302) បែលហ្ស៊ិក សាខា (470)
បេលីស ទង់ជាតិ 501 បេលីស (13) បេលីស សាខា (15)
បេនីន ទង់ជាតិ 229 បេនីន (13) បេនីន សាខា (15)
ប៊ឺមូដា ទង់ជាតិ 1-441 ប៊ឺមូដា (45) ប៊ឺមូដា សាខា (53)
ប៊ូតាន ទង់ជាតិ 975 ប៊ូតាន (5) ប៊ូតាន សាខា (7)
បូលីវី ទង់ជាតិ 591 បូលីវី (22) បូលីវី សាខា (54)
បូស្នៀនិងហឺហ្សេហ្គូវីណា ទង់ជាតិ 387 បូស្នៀនិងហឺហ្សេហ្គូវីណា (34) បូស្នៀនិងហឺហ្សេហ្គូវីណា សាខា (35)
បុតស្វាណា ទង់ជាតិ 267 បុតស្វាណា (21) បុតស្វាណា សាខា (46)
ប្រេស៊ីល ទង់ជាតិ 55 ប្រេស៊ីល (242) ប្រេស៊ីល សាខា (397)
ទឹកដីមហាសមុទ្រឥណ្ឌាអង់គ្លេស ទង់ជាតិ 246 ទឹកដីមហាសមុទ្រឥណ្ឌាអង់គ្លេស () ទឹកដីមហាសមុទ្រឥណ្ឌាអង់គ្លេស សាខា ()
កោះវឺដ្យីនអង់គ្លេស ទង់ជាតិ 1-284 កោះវឺដ្យីនអង់គ្លេស (19) កោះវឺដ្យីនអង់គ្លេស សាខា (23)
ប្រ៊ុយណេ ទង់ជាតិ 673 ប្រ៊ុយណេ (13) ប្រ៊ុយណេ សាខា (13)
ប៊ុលហ្គារី ទង់ជាតិ 359 ប៊ុលហ្គារី (87) ប៊ុលហ្គារី សាខា (95)
ប៊ូគីណាហ្វាសូ ទង់ជាតិ 226 ប៊ូគីណាហ្វាសូ (18) ប៊ូគីណាហ្វាសូ សាខា (19)
ប៊ូរុនឌី ទង់ជាតិ 257 ប៊ូរុនឌី (15) ប៊ូរុនឌី សាខា (16)
ប្រទេសកម្ពុជា ទង់ជាតិ 855 ប្រទេសកម្ពុជា (33) ប្រទេសកម្ពុជា សាខា (35)
ប្រទេសកាមេរូន ទង់ជាតិ 237 ប្រទេសកាមេរូន (18) ប្រទេសកាមេរូន សាខា (43)
កាណាដា ទង់ជាតិ 1 កាណាដា (337) កាណាដា សាខា (530)
Cape Verde ទង់ជាតិ 238 Cape Verde (14) Cape Verde សាខា (16)
កោះកៃម៉ាន ទង់ជាតិ 1-345 កោះកៃម៉ាន () កោះកៃម៉ាន សាខា ()
សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាល ទង់ជាតិ 236 សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាល (5) សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាល សាខា (5)
ឆាដ ទង់ជាតិ 235 ឆាដ (10) ឆាដ សាខា (12)
ឈីលី ទង់ជាតិ 56 ឈីលី (64) ឈីលី សាខា (105)
ចិន ទង់ជាតិ 86 ចិន (496) ចិន សាខា (2095)
កោះគ្រីស្មាស ទង់ជាតិ 61 កោះគ្រីស្មាស () កោះគ្រីស្មាស សាខា ()
កោះកូកូស ទង់ជាតិ 61 កោះកូកូស () កោះកូកូស សាខា ()
កូឡុំប៊ី ទង់ជាតិ 57 កូឡុំប៊ី (102) កូឡុំប៊ី សាខា (172)
កូម័រ ទង់ជាតិ 269 កូម័រ (12) កូម័រ សាខា (12)
កោះឃុក ទង់ជាតិ 682 កោះឃុក (6) កោះឃុក សាខា (6)
កូស្តារីកា ទង់ជាតិ 506 កូស្តារីកា (28) កូស្តារីកា សាខា (31)
ក្រូអាត ទង់ជាតិ 385 ក្រូអាត (51) ក្រូអាត សាខា (78)
គុយបា ទង់ជាតិ 53 គុយបា (10) គុយបា សាខា (14)
គុហាកា ទង់ជាតិ 599 គុហាកា (48) គុហាកា សាខា (52)
ស៊ីប ទង់ជាតិ 357 ស៊ីប () ស៊ីប សាខា ()
សាធារណរដ្ឋ​ឆែក ទង់ជាតិ 420 សាធារណរដ្ឋ​ឆែក (115) សាធារណរដ្ឋ​ឆែក សាខា (135)
សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ ទង់ជាតិ 243 សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ (28) សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ សាខា (30)
ប្រទេសដាណឺម៉ាក ទង់ជាតិ 45 ប្រទេសដាណឺម៉ាក (301) ប្រទេសដាណឺម៉ាក សាខា (522)
ជីប៊ូទី ទង់ជាតិ 253 ជីប៊ូទី (12) ជីប៊ូទី សាខា (13)
ដូមីនីកា ទង់ជាតិ 1-767 ដូមីនីកា (8) ដូមីនីកា សាខា (8)
សាធារណរដ្ឋ​ដូ​មីនី​កែន ទង់ជាតិ 1-809, 1-829, 1-849 សាធារណរដ្ឋ​ដូ​មីនី​កែន (170) សាធារណរដ្ឋ​ដូ​មីនី​កែន សាខា (175)
ទីម័រខាងកើត ទង់ជាតិ 670 ទីម័រខាងកើត (2) ទីម័រខាងកើត សាខា (3)
អេក្វាឌ័រ ទង់ជាតិ 593 អេក្វាឌ័រ (63) អេក្វាឌ័រ សាខា (206)
អេហ្ស៊ីប ទង់ជាតិ 20 អេហ្ស៊ីប (81) អេហ្ស៊ីប សាខា (1072)
អែលសាវ៉ាឌ័រ ទង់ជាតិ 503 អែលសាវ៉ាឌ័រ (18) អែលសាវ៉ាឌ័រ សាខា (20)
ហ្គីណេអេក្វាទ័រ ទង់ជាតិ 240 ហ្គីណេអេក្វាទ័រ (7) ហ្គីណេអេក្វាទ័រ សាខា (11)
អេរីទ្រា ទង់ជាតិ 291 អេរីទ្រា (3) អេរីទ្រា សាខា (3)
អេស្តូនី ទង់ជាតិ 372 អេស្តូនី (27) អេស្តូនី សាខា (33)
ប្រទេសអេត្យូពី ទង់ជាតិ 251 ប្រទេសអេត្យូពី (21) ប្រទេសអេត្យូពី សាខា (30)
កោះហ្វក់ឡែន ទង់ជាតិ 500 កោះហ្វក់ឡែន (1) កោះហ្វក់ឡែន សាខា (1)
កោះហ្វារ៉ូ ទង់ជាតិ 298 កោះហ្វារ៉ូ (5) កោះហ្វារ៉ូ សាខា (5)
ហ្វីជី ទង់ជាតិ 679 ហ្វីជី (9) ហ្វីជី សាខា (9)
ហ្វាំងឡង់ ទង់ជាតិ 358 ហ្វាំងឡង់ (464) ហ្វាំងឡង់ សាខា (490)
បារាំង ទង់ជាតិ 33 បារាំង (2528) បារាំង សាខា (4083)
ប៉ូលីនេស៊ីបារាំង ទង់ជាតិ 689 ប៉ូលីនេស៊ីបារាំង (9) ប៉ូលីនេស៊ីបារាំង សាខា (9)
ហ្គាបុង ទង់ជាតិ 241 ហ្គាបុង (10) ហ្គាបុង សាខា (24)
ហ្គាំបៀ ទង់ជាតិ 220 ហ្គាំបៀ (15) ហ្គាំបៀ សាខា (15)
ហ្សកហ្ស៊ី ទង់ជាតិ 995 ហ្សកហ្ស៊ី (26) ហ្សកហ្ស៊ី សាខា (64)
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ទង់ជាតិ 49 ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ (2859) ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ សាខា (7890)
ហ្កាណា ទង់ជាតិ 233 ហ្កាណា (52) ហ្កាណា សាខា (81)
ហ្គីបាលតា ទង់ជាតិ 350 ហ្គីបាលតា (27) ហ្គីបាលតា សាខា (31)
ប្រទេសក្រិក ទង់ជាតិ 30 ប្រទេសក្រិក (165) ប្រទេសក្រិក សាខា (245)
ហ្គ្រីនឡែន ទង់ជាតិ 299 ហ្គ្រីនឡែន (1) ហ្គ្រីនឡែន សាខា (1)
ហ្គ្រេណាដា ទង់ជាតិ 1-473 ហ្គ្រេណាដា (7) ហ្គ្រេណាដា សាខា (7)
កោះហ្គាំ ទង់ជាតិ 1-671 កោះហ្គាំ (5) កោះហ្គាំ សាខា (5)
ហ្គាតេម៉ាឡា ទង់ជាតិ 502 ហ្គាតេម៉ាឡា (50) ហ្គាតេម៉ាឡា សាខា (61)
ហ្គីនសី ទង់ជាតិ 44-1481 ហ្គីនសី (60) ហ្គីនសី សាខា (77)
ហ្គីណេ ទង់ជាតិ 224 ហ្គីណេ (17) ហ្គីណេ សាខា (17)
ហ្គីណេ - ប៊ីសៅ ទង់ជាតិ 245 ហ្គីណេ - ប៊ីសៅ (5) ហ្គីណេ - ប៊ីសៅ សាខា (5)
ហ្គីយ៉ាណា ទង់ជាតិ 592 ហ្គីយ៉ាណា () ហ្គីយ៉ាណា សាខា ()
ហៃទី ទង់ជាតិ 509 ហៃទី (11) ហៃទី សាខា (13)
ហុងឌូរ៉ាស ទង់ជាតិ 504 ហុងឌូរ៉ាស (44) ហុងឌូរ៉ាស សាខា (51)
ហុងកុង ទង់ជាតិ 852 ហុងកុង (1089) ហុងកុង សាខា (1256)
ហុងគ្រី ទង់ជាតិ 36 ហុងគ្រី () ហុងគ្រី សាខា ()
អ៊ីស្លង់ ទង់ជាតិ 354 អ៊ីស្លង់ (30) អ៊ីស្លង់ សាខា (30)
ឥណ្ឌា ទង់ជាតិ 91 ឥណ្ឌា (374) ឥណ្ឌា សាខា (4024)
ឥណ្ឌូនេស៊ី ទង់ជាតិ 62 ឥណ្ឌូនេស៊ី (332) ឥណ្ឌូនេស៊ី សាខា (756)
អ៊ីរ៉ង់ ទង់ជាតិ 98 អ៊ីរ៉ង់ (19) អ៊ីរ៉ង់ សាខា (286)
អ៊ីរ៉ាក់ ទង់ជាតិ 964 អ៊ីរ៉ាក់ (58) អ៊ីរ៉ាក់ សាខា (74)
អៀរឡង់ ទង់ជាតិ 353 អៀរឡង់ (653) អៀរឡង់ សាខា (1031)
កោះ Manle ទង់ជាតិ 44-1624 កោះ Manle (47) កោះ Manle សាខា (85)
អ៊ីស្រាអែល ទង់ជាតិ 972 អ៊ីស្រាអែល (39) អ៊ីស្រាអែល សាខា (74)
ប្រទេសអ៊ីតាលី ទង់ជាតិ 39 ប្រទេសអ៊ីតាលី (1234) ប្រទេសអ៊ីតាលី សាខា (2383)
កូតឌីវ័រ ទង់ជាតិ 225 កូតឌីវ័រ (6) កូតឌីវ័រ សាខា (59)
ហ្សាម៉ាអ៊ីក ទង់ជាតិ 1-876 ហ្សាម៉ាអ៊ីក (58) ហ្សាម៉ាអ៊ីក សាខា (61)
ជប៉ុន ទង់ជាតិ 81 ជប៉ុន (510) ជប៉ុន សាខា (662)
Jersey ទង់ជាតិ 44-1534 Jersey (73) Jersey សាខា (128)
ហ្ស៊កដានី ទង់ជាតិ 962 ហ្ស៊កដានី (101) ហ្ស៊កដានី សាខា (169)
កាហ្សាក់ស្ថាន ទង់ជាតិ 7 កាហ្សាក់ស្ថាន (54) កាហ្សាក់ស្ថាន សាខា (94)
កេនយ៉ា ទង់ជាតិ 254 កេនយ៉ា (69) កេនយ៉ា សាខា (145)
គីរីបាទី ទង់ជាតិ 686 គីរីបាទី (1) គីរីបាទី សាខា (1)
កូសូវ៉ូ ទង់ជាតិ 383 កូសូវ៉ូ () កូសូវ៉ូ សាខា ()
គុយវ៉ែត ទង់ជាតិ 965 គុយវ៉ែត (54) គុយវ៉ែត សាខា (136)
កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន ទង់ជាតិ 996 កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន (24) កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន សាខា (24)
ឡាវ ទង់ជាតិ 856 ឡាវ (24) ឡាវ សាខា (31)
ឡាតវី ទង់ជាតិ 371 ឡាតវី (49) ឡាតវី សាខា (53)
លីបង់ ទង់ជាតិ 961 លីបង់ (94) លីបង់ សាខា (140)
ឡេសូថូ ទង់ជាតិ 266 ឡេសូថូ (6) ឡេសូថូ សាខា (6)
លីបេរីយ៉ា ទង់ជាតិ 231 លីបេរីយ៉ា (15) លីបេរីយ៉ា សាខា (16)
លីប៊ី ទង់ជាតិ 218 លីប៊ី () លីប៊ី សាខា ()
Liechtenstein ទង់ជាតិ 423 Liechtenstein (21) Liechtenstein សាខា (27)
លីទុយអានី ទង់ជាតិ 370 លីទុយអានី (44) លីទុយអានី សាខា (50)
លុចសំបួ ទង់ជាតិ 352 លុចសំបួ () លុចសំបួ សាខា ()
ម៉ាកាវ ទង់ជាតិ 853 ម៉ាកាវ (28) ម៉ាកាវ សាខា (32)
ម៉ាសេដូន ទង់ជាតិ 389 ម៉ាសេដូន (35) ម៉ាសេដូន សាខា (46)
ម៉ាដាហ្គាស្ការ ទង់ជាតិ 261 ម៉ាដាហ្គាស្ការ (13) ម៉ាដាហ្គាស្ការ សាខា (17)
ម៉ាឡាវី ទង់ជាតិ 265 ម៉ាឡាវី (18) ម៉ាឡាវី សាខា (26)
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ទង់ជាតិ 60 ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី () ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី សាខា ()
ម៉ាល់ឌីវ ទង់ជាតិ 960 ម៉ាល់ឌីវ (4) ម៉ាល់ឌីវ សាខា (8)
ម៉ាលី ទង់ជាតិ 223 ម៉ាលី (16) ម៉ាលី សាខា (19)
ម៉ាល់តា ទង់ជាតិ 356 ម៉ាល់តា (74) ម៉ាល់តា សាខា (76)
កោះ Marshall ទង់ជាតិ 692 កោះ Marshall (2) កោះ Marshall សាខា (3)
ម៉ូរីតានី ទង់ជាតិ 222 ម៉ូរីតានី (18) ម៉ូរីតានី សាខា (20)
ម៉ូរីស ទង់ជាតិ 230 ម៉ូរីស (45) ម៉ូរីស សាខា (55)
ម៉ាយតូត ទង់ជាតិ 262 ម៉ាយតូត () ម៉ាយតូត សាខា (1)
ម៉ិកស៊ិក ទង់ជាតិ 52 ម៉ិកស៊ិក () ម៉ិកស៊ិក សាខា ()
មីក្រូនេស៊ី ទង់ជាតិ 691 មីក្រូនេស៊ី (1) មីក្រូនេស៊ី សាខា (1)
ម៉ុលដាវី ទង់ជាតិ 373 ម៉ុលដាវី (22) ម៉ុលដាវី សាខា (29)
ម៉ូណាកូ ទង់ជាតិ 377 ម៉ូណាកូ (42) ម៉ូណាកូ សាខា (62)
ម៉ុងហ្គោលី ទង់ជាតិ 976 ម៉ុងហ្គោលី (16) ម៉ុងហ្គោលី សាខា (16)
ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ ទង់ជាតិ 382 ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ (13) ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ សាខា (13)
ម៉ុនសឺរ ទង់ជាតិ 1-664 ម៉ុនសឺរ (2) ម៉ុនសឺរ សាខា (3)
ម៉ារ៉ុក ទង់ជាតិ 212 ម៉ារ៉ុក (51) ម៉ារ៉ុក សាខា (88)
ម៉ូសំប៊ិក ទង់ជាតិ 258 ម៉ូសំប៊ិក (18) ម៉ូសំប៊ិក សាខា (26)
មីយ៉ាន់ម៉ា ទង់ជាតិ 95 មីយ៉ាន់ម៉ា (21) មីយ៉ាន់ម៉ា សាខា (22)
ណាមមីបៀ ទង់ជាតិ 264 ណាមមីបៀ (15) ណាមមីបៀ សាខា (17)
ណៅរូ ទង់ជាតិ 674 ណៅរូ (1) ណៅរូ សាខា (2)
នេប៉ាល់ ទង់ជាតិ 977 នេប៉ាល់ (37) នេប៉ាល់ សាខា (40)
ហូល្លង់ ទង់ជាតិ 31 ហូល្លង់ (584) ហូល្លង់ សាខា (1054)
អង់ទីលហូឡង់ ទង់ជាតិ 599 អង់ទីលហូឡង់ () អង់ទីលហូឡង់ សាខា ()
កាលីដូនីថ្មី ទង់ជាតិ 687 កាលីដូនីថ្មី (14) កាលីដូនីថ្មី សាខា (15)
នូវែលសេឡង់ ទង់ជាតិ 64 នូវែលសេឡង់ (142) នូវែលសេឡង់ សាខា (173)
នីការ៉ាហ្គាវ៉ា ទង់ជាតិ 505 នីការ៉ាហ្គាវ៉ា (15) នីការ៉ាហ្គាវ៉ា សាខា (18)
នីហ្សេរីយ៉ា ទង់ជាតិ 227 នីហ្សេរីយ៉ា (15) នីហ្សេរីយ៉ា សាខា (17)
នីហ្សេរីយ៉ា ទង់ជាតិ 234 នីហ្សេរីយ៉ា (56) នីហ្សេរីយ៉ា សាខា (194)
នីយូ ទង់ជាតិ 683 នីយូ () នីយូ សាខា ()
កូរ៉េខាងជើង ទង់ជាតិ 850 កូរ៉េខាងជើង (18) កូរ៉េខាងជើង សាខា (19)
កោះម៉ារៀណាខាងជើង ទង់ជាតិ 1-670 កោះម៉ារៀណាខាងជើង (1) កោះម៉ារៀណាខាងជើង សាខា (3)
ន័រវែស ទង់ជាតិ 47 ន័រវែស (253) ន័រវែស សាខា (666)
អូម៉ង់ ទង់ជាតិ 968 អូម៉ង់ (44) អូម៉ង់ សាខា (57)
ប៉ាគីស្ថាន ទង់ជាតិ 92 ប៉ាគីស្ថាន (66) ប៉ាគីស្ថាន សាខា (781)
ប៉ាឡៅ ទង់ជាតិ 680 ប៉ាឡៅ () ប៉ាឡៅ សាខា (1)
ប៉ាឡេស្ទីន ទង់ជាតិ 970 ប៉ាឡេស្ទីន (30) ប៉ាឡេស្ទីន សាខា (60)
ប៉ាណាម៉ា ទង់ជាតិ 507 ប៉ាណាម៉ា (80) ប៉ាណាម៉ា សាខា (102)
ប៉ាពួញូហ្គីណេ ទង់ជាតិ 675 ប៉ាពួញូហ្គីណេ (6) ប៉ាពួញូហ្គីណេ សាខា (7)
ប៉ារ៉ាហ្គាយ ទង់ជាតិ 595 ប៉ារ៉ាហ្គាយ () ប៉ារ៉ាហ្គាយ សាខា ()
ប្រទេសប៉េរូ ទង់ជាតិ 51 ប្រទេសប៉េរូ (30) ប្រទេសប៉េរូ សាខា (33)
ហ្វីលីពីន ទង់ជាតិ 63 ហ្វីលីពីន (324) ហ្វីលីពីន សាខា (381)
Pitcairn ទង់ជាតិ 64 Pitcairn () Pitcairn សាខា ()
ប្រទេស​ប៉ូឡូញ ទង់ជាតិ 48 ប្រទេស​ប៉ូឡូញ (347) ប្រទេស​ប៉ូឡូញ សាខា (509)
ព័រទុយហ្កាល់ ទង់ជាតិ 351 ព័រទុយហ្កាល់ (280) ព័រទុយហ្កាល់ សាខា (342)
ព័រតូរីកូ ទង់ជាតិ 1-787, 1-939 ព័រតូរីកូ (18) ព័រតូរីកូ សាខា (22)
កាតា ទង់ជាតិ 974 កាតា (46) កាតា សាខា (74)
សាធារណរដ្ឋកុងហ្គោ ទង់ជាតិ 242 សាធារណរដ្ឋកុងហ្គោ (14) សាធារណរដ្ឋកុងហ្គោ សាខា (18)
ការជួបជុំ ទង់ជាតិ 262 ការជួបជុំ (5) ការជួបជុំ សាខា (10)
រូម៉ានី ទង់ជាតិ 40 រូម៉ានី (131) រូម៉ានី សាខា (261)
ប្រទេស​រុស្ស៊ី ទង់ជាតិ 7 ប្រទេស​រុស្ស៊ី (1008) ប្រទេស​រុស្ស៊ី សាខា (2559)
រវ៉ាន់ដា ទង់ជាតិ 250 រវ៉ាន់ដា (14) រវ៉ាន់ដា សាខា (20)
សាំងបាធីឡី ទង់ជាតិ 590 សាំងបាធីឡី () សាំងបាធីឡី សាខា ()
សាំងហេលេណា ទង់ជាតិ 290 សាំងហេលេណា () សាំងហេលេណា សាខា ()
សាំងឃីតនិងណេវីស ទង់ជាតិ 1-869 សាំងឃីតនិងណេវីស (14) សាំងឃីតនិងណេវីស សាខា (18)
សាំងលូសៀ ទង់ជាតិ 1-758 សាំងលូសៀ (7) សាំងលូសៀ សាខា (11)
សាំងម៉ាទីន ទង់ជាតិ 590 សាំងម៉ាទីន () សាំងម៉ាទីន សាខា ()
សាំងព្យែរនិងមីគែលឡុន ទង់ជាតិ 508 សាំងព្យែរនិងមីគែលឡុន (3) សាំងព្យែរនិងមីគែលឡុន សាខា (3)
សាំងវ៉ាំងសង់និងហ្គ្រីណាឌីន ទង់ជាតិ 1-784 សាំងវ៉ាំងសង់និងហ្គ្រីណាឌីន (8) សាំងវ៉ាំងសង់និងហ្គ្រីណាឌីន សាខា (12)
សាម័រ ទង់ជាតិ 685 សាម័រ (9) សាម័រ សាខា (9)
សាន់ម៉ារីណូ ទង់ជាតិ 378 សាន់ម៉ារីណូ (10) សាន់ម៉ារីណូ សាខា (69)
សៅថូមនិងប្រីពលីន ទង់ជាតិ 239 សៅថូមនិងប្រីពលីន (10) សៅថូមនិងប្រីពលីន សាខា (10)
អារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីត ទង់ជាតិ 966 អារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីត (58) អារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីត សាខា (104)
សេណេហ្គាល់ ទង់ជាតិ 221 សេណេហ្គាល់ (25) សេណេហ្គាល់ សាខា (30)
ស៊ែប៊ី ទង់ជាតិ 381 ស៊ែប៊ី (52) ស៊ែប៊ី សាខា (97)
សីស្ហែល ទង់ជាតិ 248 សីស្ហែល (8) សីស្ហែល សាខា (10)
សៀរ៉ាឡេអូន ទង់ជាតិ 232 សៀរ៉ាឡេអូន (16) សៀរ៉ាឡេអូន សាខា (17)
សិង្ហបុរី ទង់ជាតិ 65 សិង្ហបុរី (383) សិង្ហបុរី សាខា (521)
ស៊ីនម៉ារីន ទង់ជាតិ 1-721 ស៊ីនម៉ារីន () ស៊ីនម៉ារីន សាខា ()
ស្លូវ៉ាគី ទង់ជាតិ 421 ស្លូវ៉ាគី (73) ស្លូវ៉ាគី សាខា (114)
ស្លូវេនី ទង់ជាតិ 386 ស្លូវេនី (49) ស្លូវេនី សាខា (63)
កោះសាឡូម៉ូន ទង់ជាតិ 677 កោះសាឡូម៉ូន (3) កោះសាឡូម៉ូន សាខា (5)
សូម៉ាលី ទង់ជាតិ 252 សូម៉ាលី (2) សូម៉ាលី សាខា (2)
អា​ព្រិច​ខាងត្បូង ទង់ជាតិ 27 អា​ព្រិច​ខាងត្បូង (247) អា​ព្រិច​ខាងត្បូង សាខា (337)
កូរ៉េខាងត្បូង ទង់ជាតិ 82 កូរ៉េខាងត្បូង (179) កូរ៉េខាងត្បូង សាខា (241)
ស៊ូដង់​ខាងត្បូង ទង់ជាតិ 211 ស៊ូដង់​ខាងត្បូង (23) ស៊ូដង់​ខាងត្បូង សាខា (24)
អេស្ប៉ាញ ទង់ជាតិ 34 អេស្ប៉ាញ (513) អេស្ប៉ាញ សាខា (752)
ស្រី​លង្កា ទង់ជាតិ 94 ស្រី​លង្កា (50) ស្រី​លង្កា សាខា (77)
ស៊ូដង់ ទង់ជាតិ 249 ស៊ូដង់ (40) ស៊ូដង់ សាខា (80)
សុរិន្ទ ទង់ជាតិ 597 សុរិន្ទ (11) សុរិន្ទ សាខា (11)
វ៉ាលបាដនិងជេនម៉ាយណេន ទង់ជាតិ 47 វ៉ាលបាដនិងជេនម៉ាយណេន () វ៉ាលបាដនិងជេនម៉ាយណេន សាខា ()
ស្វាស៊ីឡង់ ទង់ជាតិ 268 ស្វាស៊ីឡង់ (7) ស្វាស៊ីឡង់ សាខា (7)
ស៊ុយអែត ទង់ជាតិ 46 ស៊ុយអែត (315) ស៊ុយអែត សាខា (407)
ប្រទេស​ស្វីស ទង់ជាតិ 41 ប្រទេស​ស្វីស () ប្រទេស​ស្វីស សាខា ()
ស៊ីរី ទង់ជាតិ 963 ស៊ីរី () ស៊ីរី សាខា ()
តៃវ៉ាន់ ទង់ជាតិ 886 តៃវ៉ាន់ (329) តៃវ៉ាន់ សាខា (1766)
តាជីគីស្ថាន ទង់ជាតិ 992 តាជីគីស្ថាន (21) តាជីគីស្ថាន សាខា (21)
តង់ហ្សានី ទង់ជាតិ 255 តង់ហ្សានី (53) តង់ហ្សានី សាខា (91)
ថៃ ទង់ជាតិ 66 ថៃ (177) ថៃ សាខា (263)
តូហ្គោ ទង់ជាតិ 228 តូហ្គោ (17) តូហ្គោ សាខា (28)
តូកូឡូ ទង់ជាតិ 690 តូកូឡូ () តូកូឡូ សាខា ()
តុងហ្គា ទង់ជាតិ 676 តុងហ្គា (5) តុងហ្គា សាខា (5)
ទ្រី​នី​ដា​ដ​និង​តូបាហ្គោ ទង់ជាតិ 1-868 ទ្រី​នី​ដា​ដ​និង​តូបាហ្គោ (30) ទ្រី​នី​ដា​ដ​និង​តូបាហ្គោ សាខា (37)
ទុយនីស៊ី ទង់ជាតិ 216 ទុយនីស៊ី (30) ទុយនីស៊ី សាខា (67)
តួកគី ទង់ជាតិ 90 តួកគី (208) តួកគី សាខា (1513)
តូមិននីស្ថាន ទង់ជាតិ 993 តូមិននីស្ថាន (12) តូមិននីស្ថាន សាខា (13)
កោះទួកនិងកៃកូស ទង់ជាតិ 1-649 កោះទួកនិងកៃកូស (6) កោះទួកនិងកៃកូស សាខា (6)
ទួលូលូ ទង់ជាតិ 688 ទួលូលូ (1) ទួលូលូ សាខា (1)
កោះវឺដ្យីនសហរដ្ឋអាមេរិក ទង់ជាតិ 1-340 កោះវឺដ្យីនសហរដ្ឋអាមេរិក () កោះវឺដ្យីនសហរដ្ឋអាមេរិក សាខា (2)
អ៊ូហ្គង់ដា ទង់ជាតិ 256 អ៊ូហ្គង់ដា (40) អ៊ូហ្គង់ដា សាខា (47)
អ៊ុយក្រែន ទង់ជាតិ 380 អ៊ុយក្រែន (201) អ៊ុយក្រែន សាខា (469)
សហព័ន្ធ​អារ៉ាប់រួម ទង់ជាតិ 971 សហព័ន្ធ​អារ៉ាប់រួម (166) សហព័ន្ធ​អារ៉ាប់រួម សាខា (391)
ចក្រភពអង់គ្លេស ទង់ជាតិ 44 ចក្រភពអង់គ្លេស (4044) ចក្រភពអង់គ្លេស សាខា (17076)
សហរដ្ឋអាមេរិក ទង់ជាតិ 1 សហរដ្ឋអាមេរិក (2939) សហរដ្ឋអាមេរិក សាខា (4680)
អ៊ុយរូហ្គាយ ទង់ជាតិ 598 អ៊ុយរូហ្គាយ (62) អ៊ុយរូហ្គាយ សាខា (76)
អ៊ូសបេគីស្ថាន ទង់ជាតិ 998 អ៊ូសបេគីស្ថាន (34) អ៊ូសបេគីស្ថាន សាខា (63)
វ៉ានូអាទូ ទង់ជាតិ 678 វ៉ានូអាទូ (11) វ៉ានូអាទូ សាខា (12)
ហូលី ទង់ជាតិ 379 ហូលី (2) ហូលី សាខា (2)
វ៉េណេស៊ុយអេឡា ទង់ជាតិ 58 វ៉េណេស៊ុយអេឡា (83) វ៉េណេស៊ុយអេឡា សាខា (97)
វៀតណាម ទង់ជាតិ 84 វៀតណាម (91) វៀតណាម សាខា (670)
Wallis និង Futuna ទង់ជាតិ 681 Wallis និង Futuna (2) Wallis និង Futuna សាខា (2)
សាហារ៉ាខាងលិច ទង់ជាតិ 212 សាហារ៉ាខាងលិច () សាហារ៉ាខាងលិច សាខា ()
យេម៉ែន ទង់ជាតិ 967 យេម៉ែន (19) យេម៉ែន សាខា (72)
ហ្សំបៀ ទង់ជាតិ 260 ហ្សំបៀ (34) ហ្សំបៀ សាខា (51)
ហ្សីមបាវេ ទង់ជាតិ 263 ហ្សីមបាវេ (42) ហ្សីមបាវេ សាខា (54)

ភាសាទាំងអស់