ලෝක රට / කලාපීය දුරකථන කේතය

ලෝකයේ රට / කලාපීය දුරකථන කේත ලැයිස්තුගත කරන්න

වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා රටේ නම තෝරන්න

රටේ කේතය, කාල කලාපය, ලොකු අකුර, අයිසෝ කේතය, භාෂාව, ජනගහනය, අන්තර්ජාල භාවිතා කරන්නන්, මුදල් යනාදිය.

රට ජාතික කොඩිය රට කේතය iso කේතීකරණය මුදල් ප්‍රදේශය GDP $USD
ඇෆ්ගනිස්ථානය ඇෆ්ගනිස්ථානය ජාතික කොඩිය 93 AF / AFG ඇෆ්ගනිස්ථානය (AFN) 647,500 29,121,286
ඇල්බේනියාව ඇල්බේනියාව ජාතික කොඩිය 355 AL / ALB ලීක් (ALL) 28,748 2,986,952
ඇල්ජීරියාව ඇල්ජීරියාව ජාතික කොඩිය 213 DZ / DZA ඩිනාර් (DZD) 2,381,740 34,586,184
ඇමරිකානු සැමෝවා ඇමරිකානු සැමෝවා ජාතික කොඩිය 1-684 AS / ASM ඩොලරය (USD) 199 57,881
ඇන්ඩෝරා ඇන්ඩෝරා ජාතික කොඩිය 376 AD / AND යුරෝ (EUR) 468 84,000
ඇන්ගෝලා ඇන්ගෝලා ජාතික කොඩිය 244 AO / AGO ක්වාන්සා (AOA) 1,246,700 13,068,161
ඇන්ගුයිලා ඇන්ගුයිලා ජාතික කොඩිය 1-264 AI / AIA ඩොලරය (XCD) 102 13,254
ඇන්ටිගුවා සහ බාබුඩා ඇන්ටිගුවා සහ බාබුඩා ජාතික කොඩිය 1-268 AG / ATG ඩොලරය (XCD) 443 86,754
ආර්ජන්ටිනාව ආර්ජන්ටිනාව ජාතික කොඩිය 54 AR / ARG පෙසෝ (ARS) 2,766,890 41,343,201
ආර්මේනියාව ආර්මේනියාව ජාතික කොඩිය 374 AM / ARM ඩ්රෑම් (AMD) 29,800 2,968,000
අරුබා අරුබා ජාතික කොඩිය 297 AW / ABW ගිල්ඩර් (AWG) 193 71,566
ඕස්ට්‍රේලියාව ඕස්ට්‍රේලියාව ජාතික කොඩිය 61 AU / AUS ඩොලරය (AUD) 7,686,850 21,515,754
ඔස්ට්‍රියාව ඔස්ට්‍රියාව ජාතික කොඩිය 43 AT / AUT යුරෝ (EUR) 83,858 8,205,000
අසර්බයිජානය අසර්බයිජානය ජාතික කොඩිය 994 AZ / AZE මනට් (AZN) 86,600 8,303,512
බහමාස් බහමාස් ජාතික කොඩිය 1-242 BS / BHS ඩොලරය (BSD) 13,940 301,790
බහරේනය බහරේනය ජාතික කොඩිය 973 BH / BHR ඩිනාර් (BHD) 665 738,004
බංග්ලාදේශය බංග්ලාදේශය ජාතික කොඩිය 880 BD / BGD ටකා (BDT) 144,000 156,118,464
බාබඩෝස් බාබඩෝස් ජාතික කොඩිය 1-246 BB / BRB ඩොලරය (BBD) 431 285,653
බෙලාරුස් බෙලාරුස් ජාතික කොඩිය 375 BY / BLR රූබල් (BYR) 207,600 9,685,000
බෙල්ජියම බෙල්ජියම ජාතික කොඩිය 32 BE / BEL යුරෝ (EUR) 30,510 10,403,000
බෙලීස් බෙලීස් ජාතික කොඩිය 501 BZ / BLZ ඩොලරය (BZD) 22,966 314,522
බෙනින් බෙනින් ජාතික කොඩිය 229 BJ / BEN ෆ්රෑන්ක් (XOF) 112,620 9,056,010
බර්මියුඩා බර්මියුඩා ජාතික කොඩිය 1-441 BM / BMU ඩොලරය (BMD) 53 65,365
භූතානය භූතානය ජාතික කොඩිය 975 BT / BTN එන්ගල්ට්‍රම් (BTN) 47,000 699,847
බොලිවියාව බොලිවියාව ජාතික කොඩිය 591 BO / BOL බොලිවියානෝ (BOB) 1,098,580 9,947,418
බොස්නියාව සහ හර්සගොවිනාව බොස්නියාව සහ හර්සගොවිනාව ජාතික කොඩිය 387 BA / BIH මාර්කා (BAM) 51,129 4,590,000
බොට්ස්වානා බොට්ස්වානා ජාතික කොඩිය 267 BW / BWA පූලා (BWP) 600,370 2,029,307
බ්රසීලය බ්රසීලය ජාතික කොඩිය 55 BR / BRA රියල් (BRL) 8,511,965 201,103,330
බ්‍රිතාන්‍ය ඉන්දියන් සාගර කලාපය බ්‍රිතාන්‍ය ඉන්දියන් සාගර කලාපය ජාතික කොඩිය 246 IO / IOT ඩොලරය (USD) 60 4,000
බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් ජාතික කොඩිය 1-284 VG / VGB ඩොලරය (USD) 153 21,730
බ une නායි බ une නායි ජාතික කොඩිය 673 BN / BRN ඩොලරය (BND) 5,770 395,027
බල්ගේරියාව බල්ගේරියාව ජාතික කොඩිය 359 BG / BGR ලෙවී (BGN) 110,910 7,148,785
බුර්කිනා ෆාසෝ බුර්කිනා ෆාසෝ ජාතික කොඩිය 226 BF / BFA ෆ්රෑන්ක් (XOF) 274,200 16,241,811
බුරුන්ඩි බුරුන්ඩි ජාතික කොඩිය 257 BI / BDI ෆ්රෑන්ක් (BIF) 27,830 9,863,117
කාම්බෝජය කාම්බෝජය ජාතික කොඩිය 855 KH / KHM රීල්ස් (KHR) 181,040 14,453,680
කැමරූන් කැමරූන් ජාතික කොඩිය 237 CM / CMR ෆ්රෑන්ක් (XAF) 475,440 19,294,149
කැනඩාව කැනඩාව ජාතික කොඩිය 1 CA / CAN ඩොලරය (CAD) 9,984,670 33,679,000
කේප් වර්ඩ් කේප් වර්ඩ් ජාතික කොඩිය 238 CV / CPV එස්කුඩෝ (CVE) 4,033 508,659
කේමන් දූපත් කේමන් දූපත් ජාතික කොඩිය 1-345 KY / CYM ඩොලරය (KYD) 262 44,270
මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය ජාතික කොඩිය 236 CF / CAF ෆ්රෑන්ක් (XAF) 622,984 4,844,927
චැඩ් චැඩ් ජාතික කොඩිය 235 TD / TCD ෆ්රෑන්ක් (XAF) 1,284,000 10,543,464
චිලී චිලී ජාතික කොඩිය 56 CL / CHL පෙසෝ (CLP) 756,950 16,746,491
චීනය චීනය ජාතික කොඩිය 86 CN / CHN රෙන්මින්බි (CNY) 9,596,960 1,330,044,000
නත්තල් දූපත නත්තල් දූපත ජාතික කොඩිය 61 CX / CXR ඩොලරය (AUD) 135 1,500
කොකෝස් දූපත් කොකෝස් දූපත් ජාතික කොඩිය 61 CC / CCK ඩොලරය (AUD) 14 628
කොලොම්බියාව කොලොම්බියාව ජාතික කොඩිය 57 CO / COL පෙසෝ (COP) 1,138,910 47,790,000
කොමරෝස් කොමරෝස් ජාතික කොඩිය 269 KM / COM ෆ්රෑන්ක් (KMF) 2,170 773,407
කුක් දූපත් කුක් දූපත් ජාතික කොඩිය 682 CK / COK ඩොලරය (NZD) 240 21,388
කොස්ට රිකා කොස්ට රිකා ජාතික කොඩිය 506 CR / CRI කොලොන් (CRC) 51,100 4,516,220
ක්‍රොඒෂියාව ක්‍රොඒෂියාව ජාතික කොඩිය 385 HR / HRV කුනා (HRK) 56,542 4,491,000
කියුබාව කියුබාව ජාතික කොඩිය 53 CU / CUB පෙසෝ (CUP) 110,860 11,423,000
කුරකාවෝ කුරකාවෝ ජාතික කොඩිය 599 CW / CUW ගිල්ඩර් (ANG) 444 141,766
සයිප්‍රසය සයිප්‍රසය ජාතික කොඩිය 357 CY / CYP යුරෝ (EUR) 9,250 1,102,677
චෙක් ජනරජය චෙක් ජනරජය ජාතික කොඩිය 420 CZ / CZE කොරුණ (CZK) 78,866 10,476,000
කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය ජාතික කොඩිය 243 CD / COD ෆ්රෑන්ක් (CDF) 2,345,410 70,916,439
ඩෙන්මාර්කය ඩෙන්මාර්කය ජාතික කොඩිය 45 DK / DNK ක්‍රෝන් (DKK) 43,094 5,484,000
ජිබුටි ජිබුටි ජාතික කොඩිය 253 DJ / DJI ෆ්රෑන්ක් (DJF) 23,000 740,528
ඩොමිනිකා ඩොමිනිකා ජාතික කොඩිය 1-767 DM / DMA ඩොලරය (XCD) 754 72,813
ඩොමිනිකානු ජනරජය ඩොමිනිකානු ජනරජය ජාතික කොඩිය 1-809, 1-829, 1-849 DO / DOM පෙසෝ (DOP) 48,730 9,823,821
නැගෙනහිර ටිමෝරය නැගෙනහිර ටිමෝරය ජාතික කොඩිය 670 TL / TLS ඩොලරය (USD) 15,007 1,154,625
ඉක්වදෝරය ඉක්වදෝරය ජාතික කොඩිය 593 EC / ECU ඩොලරය (USD) 283,560 14,790,608
ඊජිප්තුව ඊජිප්තුව ජාතික කොඩිය 20 EG / EGY පවුම (EGP) 1,001,450 80,471,869
එල් සැල්වදෝරය එල් සැල්වදෝරය ජාතික කොඩිය 503 SV / SLV ඩොලරය (USD) 21,040 6,052,064
සමක ගිනියාව සමක ගිනියාව ජාතික කොඩිය 240 GQ / GNQ ෆ්රෑන්ක් (XAF) 28,051 1,014,999
එරිත්‍රියාව එරිත්‍රියාව ජාතික කොඩිය 291 ER / ERI නක්ෆා (ERN) 121,320 5,792,984
එස්තෝනියාව එස්තෝනියාව ජාතික කොඩිය 372 EE / EST යුරෝ (EUR) 45,226 1,291,170
ඉතියෝපියාව ඉතියෝපියාව ජාතික කොඩිය 251 ET / ETH බර් (ETB) 1,127,127 88,013,491
ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් ජාතික කොඩිය 500 FK / FLK පවුම (FKP) 12,173 2,638
ෆාරෝ දූපත් ෆාරෝ දූපත් ජාතික කොඩිය 298 FO / FRO ක්‍රෝන් (DKK) 1,399 48,228
ෆීජි ෆීජි ජාතික කොඩිය 679 FJ / FJI ඩොලරය (FJD) 18,270 875,983
ෆින්ලන්තය ෆින්ලන්තය ජාතික කොඩිය 358 FI / FIN යුරෝ (EUR) 337,030 5,244,000
ප්‍රංශය ප්‍රංශය ජාතික කොඩිය 33 FR / FRA යුරෝ (EUR) 547,030 64,768,389
ප්‍රංශ පොලිනීසියාව ප්‍රංශ පොලිනීසියාව ජාතික කොඩිය 689 PF / PYF ෆ්රෑන්ක් (XPF) 4,167 270,485
ගැබොන් ගැබොන් ජාතික කොඩිය 241 GA / GAB ෆ්රෑන්ක් (XAF) 267,667 1,545,255
ගැම්බියාව ගැම්බියාව ජාතික කොඩිය 220 GM / GMB දලසි (GMD) 11,300 1,593,256
ජෝර්ජියාව ජෝර්ජියාව ජාතික කොඩිය 995 GE / GEO ලාරි (GEL) 69,700 4,630,000
ජර්මනිය ජර්මනිය ජාතික කොඩිය 49 DE / DEU යුරෝ (EUR) 357,021 81,802,257
Hana ානාව Hana ානාව ජාතික කොඩිය 233 GH / GHA සීඩි (GHS) 239,460 24,339,838
ජිබ්රෝල්ටාර් ජිබ්රෝල්ටාර් ජාතික කොඩිය 350 GI / GIB පවුම (GIP) 7 27,884
ග්‍රීසිය ග්‍රීසිය ජාතික කොඩිය 30 GR / GRC යුරෝ (EUR) 131,940 11,000,000
ග්‍රීන්ලන්තය ග්‍රීන්ලන්තය ජාතික කොඩිය 299 GL / GRL ක්‍රෝන් (DKK) 2,166,086 56,375
ග්‍රෙනාඩා ග්‍රෙනාඩා ජාතික කොඩිය 1-473 GD / GRD ඩොලරය (XCD) 344 107,818
ගුවාම් ගුවාම් ජාතික කොඩිය 1-671 GU / GUM ඩොලරය (USD) 549 159,358
ග්වාතමාලාව ග්වාතමාලාව ජාතික කොඩිය 502 GT / GTM ක්වෙට්සාල් (GTQ) 108,890 13,550,440
ගුවර්න්සි ගුවර්න්සි ජාතික කොඩිය 44-1481 GG / GGY පවුම (GBP) 78 65,228
ගිනියාව ගිනියාව ජාතික කොඩිය 224 GN / GIN ෆ්රෑන්ක් (GNF) 245,857 10,324,025
ගිනියා-බිස්සව් ගිනියා-බිස්සව් ජාතික කොඩිය 245 GW / GNB ෆ්රෑන්ක් (XOF) 36,120 1,565,126
ගයනා ගයනා ජාතික කොඩිය 592 GY / GUY ඩොලරය (GYD) 214,970 748,486
හයිටි හයිටි ජාතික කොඩිය 509 HT / HTI ගෝර්ඩ් (HTG) 27,750 9,648,924
හොන්ඩුරාස් හොන්ඩුරාස් ජාතික කොඩිය 504 HN / HND ලෙම්පිරා (HNL) 112,090 7,989,415
හොංකොං හොංකොං ජාතික කොඩිය 852 HK / HKG ඩොලරය (HKD) 1,092 6,898,686
හංගේරියාව හංගේරියාව ජාතික කොඩිය 36 HU / HUN ෆොරින්ට් (HUF) 93,030 9,982,000
අයිස්ලන්තය අයිස්ලන්තය ජාතික කොඩිය 354 IS / ISL ක්‍රෝනා (ISK) 103,000 308,910
ඉන්දියාව ඉන්දියාව ජාතික කොඩිය 91 IN / IND රුපියල (INR) 3,287,590 1,173,108,018
ඉන්දුනීසියාව ඉන්දුනීසියාව ජාතික කොඩිය 62 ID / IDN රූපියා (IDR) 1,919,440 242,968,342
ඉරානය ඉරානය ජාතික කොඩිය 98 IR / IRN රියල් (IRR) 1,648,000 76,923,300
ඉරාකය ඉරාකය ජාතික කොඩිය 964 IQ / IRQ ඩිනාර් (IQD) 437,072 29,671,605
අයර්ලන්තය අයර්ලන්තය ජාතික කොඩිය 353 IE / IRL යුරෝ (EUR) 70,280 4,622,917
අයිල් ඔෆ් මෑන් අයිල් ඔෆ් මෑන් ජාතික කොඩිය 44-1624 IM / IMN පවුම (GBP) 572 75,049
ඊශ්රායෙල් ඊශ්රායෙල් ජාතික කොඩිය 972 IL / ISR ෂෙකෙල් (ILS) 20,770 7,353,985
ඉතාලිය ඉතාලිය ජාතික කොඩිය 39 IT / ITA යුරෝ (EUR) 301,230 60,340,328
අයිවරි කෝස්ට් අයිවරි කෝස්ට් ජාතික කොඩිය 225 CI / CIV ෆ්රෑන්ක් (XOF) 322,460 21,058,798
ජැමෙයිකාව ජැමෙයිකාව ජාතික කොඩිය 1-876 JM / JAM ඩොලරය (JMD) 10,991 2,847,232
ජපානය ජපානය ජාතික කොඩිය 81 JP / JPN යෙන් (JPY) 377,835 127,288,000
ජර්සි ජර්සි ජාතික කොඩිය 44-1534 JE / JEY පවුම (GBP) 116 90,812
ජෝර්දානය ජෝර්දානය ජාතික කොඩිය 962 JO / JOR ඩිනාර් (JOD) 92,300 6,407,085
කසකස්තානය කසකස්තානය ජාතික කොඩිය 7 KZ / KAZ ටෙන්ජ් (KZT) 2,717,300 15,340,000
කෙන්යාව කෙන්යාව ජාතික කොඩිය 254 KE / KEN ෂිලිං (KES) 582,650 40,046,566
කිරිබාති කිරිබාති ජාතික කොඩිය 686 KI / KIR ඩොලරය (AUD) 811 92,533
කොසෝවෝ කොසෝවෝ ජාතික කොඩිය 383 XK / XKX යුරෝ (EUR) 10,887 1,800,000
කුවේට් කුවේට් ජාතික කොඩිය 965 KW / KWT ඩිනාර් (KWD) 17,820 2,789,132
කිර්ගිස්තානය කිර්ගිස්තානය ජාතික කොඩිය 996 KG / KGZ සොම් (KGS) 198,500 5,508,626
ලාඕසය ලාඕසය ජාතික කොඩිය 856 LA / LAO කිප් (LAK) 236,800 6,368,162
ලැට්වියාව ලැට්වියාව ජාතික කොඩිය 371 LV / LVA යුරෝ (EUR) 64,589 2,217,969
ලෙබනනය ලෙබනනය ජාතික කොඩිය 961 LB / LBN පවුම (LBP) 10,400 4,125,247
ලෙසෝතෝ ලෙසෝතෝ ජාතික කොඩිය 266 LS / LSO ලොති (LSL) 30,355 1,919,552
ලයිබීරියාව ලයිබීරියාව ජාතික කොඩිය 231 LR / LBR ඩොලරය (LRD) 111,370 3,685,076
ලිබියාව ලිබියාව ජාතික කොඩිය 218 LY / LBY ඩිනාර් (LYD) 1,759,540 6,461,454
ලිච්ටෙන්ස්ටයින් ලිච්ටෙන්ස්ටයින් ජාතික කොඩිය 423 LI / LIE ෆ්රෑන්ක් (CHF) 160 35,000
ලිතුවේනියාව ලිතුවේනියාව ජාතික කොඩිය 370 LT / LTU යුරෝ (EUR) 65,200 2,944,459
ලක්සම්බර්ග් ලක්සම්බර්ග් ජාතික කොඩිය 352 LU / LUX යුරෝ (EUR) 2,586 497,538
මැකාවු මැකාවු ජාතික කොඩිය 853 MO / MAC පැටකා (MOP) 254 449,198
මැසිඩෝනියාව මැසිඩෝනියාව ජාතික කොඩිය 389 MK / MKD ඩෙනාර් (MKD) 25,333 2,062,294
මැඩගස්කරය මැඩගස්කරය ජාතික කොඩිය 261 MG / MDG ඇරියරි (MGA) 587,040 21,281,844
මලාවි මලාවි ජාතික කොඩිය 265 MW / MWI ක්වාචා (MWK) 118,480 15,447,500
මැලේසියාව මැලේසියාව ජාතික කොඩිය 60 MY / MYS රින්ගිට් (MYR) 329,750 28,274,729
මාලදිවයින මාලදිවයින ජාතික කොඩිය 960 MV / MDV රුෆියා (MVR) 300 395,650
මාලි මාලි ජාතික කොඩිය 223 ML / MLI ෆ්රෑන්ක් (XOF) 1,240,000 13,796,354
මෝල්ටාව මෝල්ටාව ජාතික කොඩිය 356 MT / MLT යුරෝ (EUR) 316 403,000
මාෂල් දූපත් මාෂල් දූපත් ජාතික කොඩිය 692 MH / MHL ඩොලරය (USD) 181 65,859
මොරිටේනියාව මොරිටේනියාව ජාතික කොඩිය 222 MR / MRT ඔගුයියා (MRO) 1,030,700 3,205,060
මොරිෂස් මොරිෂස් ජාතික කොඩිය 230 MU / MUS රුපියල (MUR) 2,040 1,294,104
මයෝට් මයෝට් ජාතික කොඩිය 262 YT / MYT යුරෝ (EUR) 374 159,042
මෙක්සිකෝව මෙක්සිකෝව ජාතික කොඩිය 52 MX / MEX පෙසෝ (MXN) 1,972,550 112,468,855
මයික්‍රොනීසියාව මයික්‍රොනීසියාව ජාතික කොඩිය 691 FM / FSM ඩොලරය (USD) 702 107,708
මෝල්ඩෝවා මෝල්ඩෝවා ජාතික කොඩිය 373 MD / MDA ලියු (MDL) 33,843 4,324,000
මොනාකෝ මොනාකෝ ජාතික කොඩිය 377 MC / MCO යුරෝ (EUR) 2 32,965
මොන්ගෝලියාව මොන්ගෝලියාව ජාතික කොඩිය 976 MN / MNG ටුග්‍රික් (MNT) 1,565,000 3,086,918
මොන්ටිනිග්‍රෝ මොන්ටිනිග්‍රෝ ජාතික කොඩිය 382 ME / MNE යුරෝ (EUR) 14,026 666,730
මොන්ට්සෙරාට් මොන්ට්සෙරාට් ජාතික කොඩිය 1-664 MS / MSR ඩොලරය (XCD) 102 9,341
මොරොක්කෝව මොරොක්කෝව ජාතික කොඩිය 212 MA / MAR ඩිරාම් (MAD) 446,550 31,627,428
මොසැම්බික් මොසැම්බික් ජාතික කොඩිය 258 MZ / MOZ ලෝහමය (MZN) 801,590 22,061,451
මියන්මාරය මියන්මාරය ජාතික කොඩිය 95 MM / MMR කියට් (MMK) 678,500 53,414,374
නැමීබියාව නැමීබියාව ජාතික කොඩිය 264 NA / NAM ඩොලරය (NAD) 825,418 2,128,471
නා uru රූ නා uru රූ ජාතික කොඩිය 674 NR / NRU ඩොලරය (AUD) 21 10,065
නේපාලය නේපාලය ජාතික කොඩිය 977 NP / NPL රුපියල (NPR) 140,800 28,951,852
නෙදර්ලන්තය නෙදර්ලන්තය ජාතික කොඩිය 31 NL / NLD යුරෝ (EUR) 41,526 16,645,000
නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලස් නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලස් ජාතික කොඩිය 599 AN / ANT ගිල්ඩර් (ANG) 960 136,197
නව කැලිඩෝනියාව නව කැලිඩෝනියාව ජාතික කොඩිය 687 NC / NCL ෆ්රෑන්ක් (XPF) 19,060 216,494
නිව්සීලන්තය නිව්සීලන්තය ජාතික කොඩිය 64 NZ / NZL ඩොලරය (NZD) 268,680 4,252,277
නිකරගුවාව නිකරගුවාව ජාතික කොඩිය 505 NI / NIC කෝර්ඩෝබා (NIO) 129,494 5,995,928
නයිජර් නයිජර් ජාතික කොඩිය 227 NE / NER ෆ්රෑන්ක් (XOF) 1,267,000 15,878,271
නයිජීරියාව නයිජීරියාව ජාතික කොඩිය 234 NG / NGA නයිරා (NGN) 923,768 154,000,000
නියු නියු ජාතික කොඩිය 683 NU / NIU ඩොලරය (NZD) 260 2,166
උතුරු කොරියාව උතුරු කොරියාව ජාතික කොඩිය 850 KP / PRK ජය (KPW) 120,540 22,912,177
උතුරු මරියානා දූපත් උතුරු මරියානා දූපත් ජාතික කොඩිය 1-670 MP / MNP ඩොලරය (USD) 477 53,883
නෝර්වේ නෝර්වේ ජාතික කොඩිය 47 NO / NOR ක්‍රෝන් (NOK) 324,220 5,009,150
ඕමානය ඕමානය ජාතික කොඩිය 968 OM / OMN රියල් (OMR) 212,460 2,967,717
පාකිස්තානය පාකිස්තානය ජාතික කොඩිය 92 PK / PAK රුපියල (PKR) 803,940 184,404,791
පලාවු පලාවු ජාතික කොඩිය 680 PW / PLW ඩොලරය (USD) 458 19,907
පලස්තීනය පලස්තීනය ජාතික කොඩිය 970 PS / PSE ෂෙකෙල් (ILS) 5,970 3,800,000
පැනමාව පැනමාව ජාතික කොඩිය 507 PA / PAN බැල්බෝවා (PAB) 78,200 3,410,676
පැපුවා නිව්ගීනියාව පැපුවා නිව්ගීනියාව ජාතික කොඩිය 675 PG / PNG කිනා (PGK) 462,840 6,064,515
පැරගුවේ පැරගුවේ ජාතික කොඩිය 595 PY / PRY ගුරානි (PYG) 406,750 6,375,830
පේරු පේරු ජාතික කොඩිය 51 PE / PER සොල් (PEN) 1,285,220 29,907,003
පිලිපීනය පිලිපීනය ජාතික කොඩිය 63 PH / PHL පෙසෝ (PHP) 300,000 99,900,177
පිට්කේන් පිට්කේන් ජාතික කොඩිය 64 PN / PCN ඩොලරය (NZD) 47 46
පෝලන්තය පෝලන්තය ජාතික කොඩිය 48 PL / POL ස්ලොටි (PLN) 312,685 38,500,000
පෘතුගාලය පෘතුගාලය ජාතික කොඩිය 351 PT / PRT යුරෝ (EUR) 92,391 10,676,000
පුවර්ටෝ රිකෝ පුවර්ටෝ රිකෝ ජාතික කොඩිය 1-787, 1-939 PR / PRI ඩොලරය (USD) 9,104 3,916,632
කටාර් කටාර් ජාතික කොඩිය 974 QA / QAT රියල් (QAR) 11,437 840,926
කොංගෝ ජනරජය කොංගෝ ජනරජය ජාතික කොඩිය 242 CG / COG ෆ්රෑන්ක් (XAF) 342,000 3,039,126
නැවත හමුවීම නැවත හමුවීම ජාතික කොඩිය 262 RE / REU යුරෝ (EUR) 2,517 776,948
රුමේනියාව රුමේනියාව ජාතික කොඩිය 40 RO / ROU ලියු (RON) 237,500 21,959,278
රුසියාව රුසියාව ජාතික කොඩිය 7 RU / RUS රූබල් (RUB) 17,100,000 140,702,000
රුවන්ඩාව රුවන්ඩාව ජාතික කොඩිය 250 RW / RWA ෆ්රෑන්ක් (RWF) 26,338 11,055,976
ශාන්ත බර්තෙලමි ශාන්ත බර්තෙලමි ජාතික කොඩිය 590 BL / BLM යුරෝ (EUR) 21 8,450
ශාන්ත හෙලේනා ශාන්ත හෙලේනා ජාතික කොඩිය 290 SH / SHN පවුම (SHP) 410 7,460
ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස් ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස් ජාතික කොඩිය 1-869 KN / KNA ඩොලරය (XCD) 261 51,134
ශාන්ත ලුසියා ශාන්ත ලුසියා ජාතික කොඩිය 1-758 LC / LCA ඩොලරය (XCD) 616 160,922
ශාන්ත මාටින් ශාන්ත මාටින් ජාතික කොඩිය 590 MF / MAF යුරෝ (EUR) 53 35,925
ශාන්ත පියරේ සහ මිකෙලොන් ශාන්ත පියරේ සහ මිකෙලොන් ජාතික කොඩිය 508 PM / SPM යුරෝ (EUR) 242 7,012
ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් ජාතික කොඩිය 1-784 VC / VCT ඩොලරය (XCD) 389 104,217
සැමෝවා සැමෝවා ජාතික කොඩිය 685 WS / WSM තලා (WST) 2,944 192,001
සැන් මරිනෝ සැන් මරිනෝ ජාතික කොඩිය 378 SM / SMR යුරෝ (EUR) 61 31,477
සාඕ ටෝම් සහ ප්‍රින්සිපි සාඕ ටෝම් සහ ප්‍රින්සිපි ජාතික කොඩිය 239 ST / STP ඩොබ්රා (STD) 1,001 175,808
සවුදි අරාබිය සවුදි අරාබිය ජාතික කොඩිය 966 SA / SAU රියල් (SAR) 1,960,582 25,731,776
සෙනෙගල් සෙනෙගල් ජාතික කොඩිය 221 SN / SEN ෆ්රෑන්ක් (XOF) 196,190 12,323,252
සර්බියාව සර්බියාව ජාතික කොඩිය 381 RS / SRB ඩිනාර් (RSD) 88,361 7,344,847
සීෂෙල්ස් සීෂෙල්ස් ජාතික කොඩිය 248 SC / SYC රුපියල (SCR) 455 88,340
සියාරා ලියොන් සියාරා ලියොන් ජාතික කොඩිය 232 SL / SLE ලියොන් (SLL) 71,740 5,245,695
සිංගප්පූරුව සිංගප්පූරුව ජාතික කොඩිය 65 SG / SGP ඩොලරය (SGD) 693 4,701,069
සින්ට් මාර්ටන් සින්ට් මාර්ටන් ජාතික කොඩිය 1-721 SX / SXM ගිල්ඩර් (ANG) 34 37,429
ස්ලොවැකියාව ස්ලොවැකියාව ජාතික කොඩිය 421 SK / SVK යුරෝ (EUR) 48,845 5,455,000
ස්ලොවේනියාව ස්ලොවේනියාව ජාතික කොඩිය 386 SI / SVN යුරෝ (EUR) 20,273 2,007,000
සොලමන් දූපත් සොලමන් දූපත් ජාතික කොඩිය 677 SB / SLB ඩොලරය (SBD) 28,450 559,198
සෝමාලියාව සෝමාලියාව ජාතික කොඩිය 252 SO / SOM ෂිලිං (SOS) 637,657 10,112,453
දකුණු අප්රිකාව දකුණු අප්රිකාව ජාතික කොඩිය 27 ZA / ZAF රැන්ඩ් (ZAR) 1,219,912 49,000,000
දකුණු කොරියාව දකුණු කොරියාව ජාතික කොඩිය 82 KR / KOR ජය (KRW) 98,480 48,422,644
දකුණු සුඩානය දකුණු සුඩානය ජාතික කොඩිය 211 SS / SSD පවුම (SSP) 644,329 8,260,490
ස්පා Spain ් .ය ස්පා Spain ් .ය ජාතික කොඩිය 34 ES / ESP යුරෝ (EUR) 504,782 46,505,963
ශ්රී ලංකාව ශ්රී ලංකාව ජාතික කොඩිය 94 LK / LKA රුපියල (LKR) 65,610 21,513,990
සුඩානය සුඩානය ජාතික කොඩිය 249 SD / SDN පවුම (SDG) 1,861,484 35,000,000
සුරිනේම් සුරිනේම් ජාතික කොඩිය 597 SR / SUR ඩොලරය (SRD) 163,270 492,829
ස්වෝල්බාර්ඩ් සහ ජෑන් මයීන් ස්වෝල්බාර්ඩ් සහ ජෑන් මයීන් ජාතික කොඩිය 47 SJ / SJM ක්‍රෝන් (NOK) 62,049 2,550
ස්වාසිලන්තය ස්වාසිලන්තය ජාතික කොඩිය 268 SZ / SWZ ලිලන්ගෙයි (SZL) 17,363 1,354,051
ස්වීඩනය ස්වීඩනය ජාතික කොඩිය 46 SE / SWE ක්‍රෝනා (SEK) 449,964 9,555,893
ස්විට්සර්ලන්තය ස්විට්සර්ලන්තය ජාතික කොඩිය 41 CH / CHE ෆ්රෑන්ක් (CHF) 41,290 7,581,000
සිරියාව සිරියාව ජාතික කොඩිය 963 SY / SYR පවුම (SYP) 185,180 22,198,110
තායිවානය තායිවානය ජාතික කොඩිය 886 TW / TWN ඩොලරය (TWD) 35,980 22,894,384
ටජිකිස්තානය ටජිකිස්තානය ජාතික කොඩිය 992 TJ / TJK සොමෝනි (TJS) 143,100 7,487,489
ටැන්සානියාව ටැන්සානියාව ජාතික කොඩිය 255 TZ / TZA ෂිලිං (TZS) 945,087 41,892,895
තායිලන්තය තායිලන්තය ජාතික කොඩිය 66 TH / THA බාට් (THB) 514,000 67,089,500
යාමට යාමට ජාතික කොඩිය 228 TG / TGO ෆ්රෑන්ක් (XOF) 56,785 6,587,239
ටොකේලව් ටොකේලව් ජාතික කොඩිය 690 TK / TKL ඩොලරය (NZD) 10 1,466
ටොංගා ටොංගා ජාතික කොඩිය 676 TO / TON පාංග (TOP) 748 122,580
ට්රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ ට්රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ ජාතික කොඩිය 1-868 TT / TTO ඩොලරය (TTD) 5,128 1,228,691
ටියුනීසියාව ටියුනීසියාව ජාතික කොඩිය 216 TN / TUN ඩිනාර් (TND) 163,610 10,589,025
කළුකුමා කළුකුමා ජාතික කොඩිය 90 TR / TUR ලීරා (TRY) 780,580 77,804,122
ටර්ක්මෙනිස්තානය ටර්ක්මෙනිස්තානය ජාතික කොඩිය 993 TM / TKM මනට් (TMT) 488,100 4,940,916
ටර්ක්ස් සහ කයිකෝස් දූපත් ටර්ක්ස් සහ කයිකෝස් දූපත් ජාතික කොඩිය 1-649 TC / TCA ඩොලරය (USD) 430 20,556
ටුවාලු ටුවාලු ජාතික කොඩිය 688 TV / TUV ඩොලරය (AUD) 26 10,472
එක්සත් ජනපද වර්ජින් දූපත් එක්සත් ජනපද වර්ජින් දූපත් ජාතික කොඩිය 1-340 VI / VIR ඩොලරය (USD) 352 108,708
උගන්ඩාව උගන්ඩාව ජාතික කොඩිය 256 UG / UGA ෂිලිං (UGX) 236,040 33,398,682
යුක්රේනය යුක්රේනය ජාතික කොඩිය 380 UA / UKR හයිව්නියා (UAH) 603,700 45,415,596
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය ජාතික කොඩිය 971 AE / ARE ඩිරාම් (AED) 82,880 4,975,593
එක්සත් රාජධානිය එක්සත් රාජධානිය ජාතික කොඩිය 44 GB / GBR පවුම (GBP) 244,820 62,348,447
එක්සත් ජනපදය එක්සත් ජනපදය ජාතික කොඩිය 1 US / USA ඩොලරය (USD) 9,629,091 310,232,863
උරුගුවේ උරුගුවේ ජාතික කොඩිය 598 UY / URY පෙසෝ (UYU) 176,220 3,477,000
උස්බෙකිස්තානය උස්බෙකිස්තානය ජාතික කොඩිය 998 UZ / UZB සොම් (UZS) 447,400 27,865,738
වනුවාටු වනුවාටු ජාතික කොඩිය 678 VU / VUT වටු (VUV) 12,200 221,552
වතිකානුව වතිකානුව ජාතික කොඩිය 379 VA / VAT යුරෝ (EUR) 0 921
වෙනිසියුලාව වෙනිසියුලාව ජාතික කොඩිය 58 VE / VEN බොලිවර් (VEF) 912,050 27,223,228
වියට්නාමය වියට්නාමය ජාතික කොඩිය 84 VN / VNM ඩොං (VND) 329,560 89,571,130
වොලිස් සහ ෆියුටුනා වොලිස් සහ ෆියුටුනා ජාතික කොඩිය 681 WF / WLF ෆ්රෑන්ක් (XPF) 274 16,025
බටහිර සහරා බටහිර සහරා ජාතික කොඩිය 212 EH / ESH ඩිරාම් (MAD) 266,000 273,008
යේමනය යේමනය ජාතික කොඩිය 967 YE / YEM රියල් (YER) 527,970 23,495,361
සැම්බියාව සැම්බියාව ජාතික කොඩිය 260 ZM / ZMB ක්වාචා (ZMW) 752,614 13,460,305
සිම්බාබ්වේ සිම්බාබ්වේ ජාතික කොඩිය 263 ZW / ZWE ඩොලරය (ZWL) 390,580 11,651,858

සියලුම භාෂා