Hexadecimal and RGB value of common colors

More than 900 commonly used colors, including color name, hexadecimal color value, RGB color value, Hexadecimal color value and RGB color value conversion

Common and safe color list

Color name Color Hexadecimal value RGB value (255 based) RGB value (percent based)
Cedar Chest #C95A49 RGB(201 , 90 , 73) RGB(79% , 35% , 29%)
Camel #C19A6B RGB(193 , 154 , 107) RGB(76% , 60% , 42%)
Burnt orange #CC5500 RGB(204 , 85 , 0) RGB(80% , 33% , 0%)
French raspberry #C72C48 RGB(199 , 44 , 72) RGB(78% , 17% , 28%)
Aero blue #C9FFE5 RGB(201 , 255 , 229) RGB(79% , 100% , 90%)
Bitter lemon #CAE00D RGB(202 , 224 , 13) RGB(79% , 88% , 5%)
Cinnamon Satin #CD607E RGB(205 , 96 , 126) RGB(80% , 38% , 49%)
Bright maroon #C32148 RGB(195 , 33 , 72) RGB(76% , 13% , 28%)
Desert #C19A6B RGB(193 , 154 , 107) RGB(76% , 60% , 42%)
Fuchsia purple #CC397B RGB(204 , 57 , 123) RGB(80% , 22% , 48%)
English vermillion #CC474B RGB(204 , 71 , 75) RGB(80% , 28% , 29%)
Antique brass #CD9575 RGB(205 , 149 , 117) RGB(80% , 58% , 46%)
Bronze #CD7F32 RGB(205 , 127 , 50) RGB(80% , 50% , 20%)
Electric lime #CCFF00 RGB(204 , 255 , 0) RGB(80% , 100% , 0%)
Fuchsia rose #C74375 RGB(199 , 67 , 117) RGB(78% , 26% , 46%)
Brick red #CB4154 RGB(203 , 65 , 84) RGB(80% , 25% , 33%)
Alloy orange #C46210 RGB(196 , 98 , 16) RGB(77% , 38% , 6%)
Copper red #CB6D51 RGB(203 , 109 , 81) RGB(80% , 43% , 32%)
Cardinal #C41E3A RGB(196 , 30 , 58) RGB(77% , 12% , 23%)
Bitter lime #BFFF00 RGB(191 , 255 , 0) RGB(75% , 100% , 0%)
English lavender #B48395 RGB(180 , 131 , 149) RGB(71% , 51% , 58%)
Celeste #B2FFFF RGB(178 , 255 , 255) RGB(70% , 100% , 100%)
Dark khaki #BDB76B RGB(189 , 183 , 107) RGB(74% , 72% , 42%)
Fallow #C19A6B RGB(193 , 154 , 107) RGB(76% , 60% , 42%)
Fuchsia (Crayola) #C154C1 RGB(193 , 84 , 193) RGB(76% , 33% , 76%)
Ecru #C2B280 RGB(194 , 178 , 128) RGB(76% , 70% , 50%)
Bittersweet shimmer #BF4F51 RGB(191 , 79 , 81) RGB(75% , 31% , 32%)
Beau blue #BCD4E6 RGB(188 , 212 , 230) RGB(74% , 83% , 90%)
Black Shadows #BFAFB2 RGB(191 , 175 , 178) RGB(75% , 69% , 70%)
Electric purple #BF00FF RGB(191 , 0 , 255) RGB(75% , 0% , 100%)
Byzantine #BD33A4 RGB(189 , 51 , 164) RGB(74% , 20% , 64%)
Columbia Blue #B9D9EB RGB(185 , 217 , 235) RGB(73% , 85% , 92%)
Dark goldenrod #B8860B RGB(184 , 134 , 11) RGB(72% , 53% , 4%)
Copper #B87333 RGB(184 , 115 , 51) RGB(72% , 45% , 20%)
Deep chestnut #B94E48 RGB(185 , 78 , 72) RGB(73% , 31% , 28%)
Carnelian #B31B1B RGB(179 , 27 , 27) RGB(70% , 11% , 11%)
African violet #B284BE RGB(178 , 132 , 190) RGB(70% , 52% , 75%)
Fandango #B53389 RGB(181 , 51 , 137) RGB(71% , 20% , 54%)
Ash gray #B2BEB5 RGB(178 , 190 , 181) RGB(70% , 75% , 71%)
Copper penny #AD6F69 RGB(173 , 111 , 105) RGB(68% , 44% , 41%)
Auburn #A52A2A RGB(165 , 42 , 42) RGB(65% , 16% , 16%)
Celadon #ACE1AF RGB(172 , 225 , 175) RGB(67% , 88% , 69%)
Acid green #B0BF1A RGB(176 , 191 , 26) RGB(69% , 75% , 10%)
Amaranth purple #AB274F RGB(171 , 39 , 79) RGB(67% , 15% , 31%)
Brown sugar #AF6E4D RGB(175 , 110 , 77) RGB(69% , 43% , 30%)
Blue bell #A2A2D0 RGB(162 , 162 , 208) RGB(64% , 64% , 82%)
Firebrick #B22222 RGB(178 , 34 , 34) RGB(70% , 13% , 13%)
Chinese red #AA381E RGB(170 , 56 , 30) RGB(67% , 22% , 12%)
English red #AB4B52 RGB(171 , 75 , 82) RGB(67% , 29% , 32%)
Café au lait #A67B5B RGB(166 , 123 , 91) RGB(65% , 48% , 36%)
Cadet blue (Crayola) #A9B2C3 RGB(169 , 178 , 195) RGB(66% , 70% , 76%)
Blizzard blue #ACE5EE RGB(172 , 229 , 238) RGB(67% , 90% , 93%)
China rose #A8516E RGB(168 , 81 , 110) RGB(66% , 32% , 43%)
French beige #A67B5B RGB(166 , 123 , 91) RGB(65% , 48% , 36%)
Blast-off bronze #A57164 RGB(165 , 113 , 100) RGB(65% , 44% , 39%)
Flirt #A2006D RGB(162 , 0 , 109) RGB(64% , 0% , 43%)
Android green #A4C639 RGB(164 , 198 , 57) RGB(64% , 78% , 22%)
Cambridge blue #A3C1AD RGB(163 , 193 , 173) RGB(64% , 76% , 68%)
Baby blue eyes #A1CAF1 RGB(161 , 202 , 241) RGB(63% , 79% , 95%)
Amaranth (M&P) #9F2B68 RGB(159 , 43 , 104) RGB(62% , 17% , 41%)
Cinereous #98817B RGB(152 , 129 , 123) RGB(60% , 51% , 48%)
Drab #967117 RGB(150 , 113 , 23) RGB(59% , 44% , 9%)
Citron #9FA91F RGB(159 , 169 , 31) RGB(62% , 66% , 12%)
Beaver #9F8170 RGB(159 , 129 , 112) RGB(62% , 51% , 44%)
Crimson (UA) #9E1B32 RGB(158 , 27 , 50) RGB(62% , 11% , 20%)
Cadet grey #91A3B0 RGB(145 , 163 , 176) RGB(57% , 64% , 69%)
Burnished brown #A17A74 RGB(161 , 122 , 116) RGB(63% , 48% , 45%)
Big dip o’ruby #9C2542 RGB(156 , 37 , 66) RGB(61% , 15% , 26%)
French lime #9EFD38 RGB(158 , 253 , 56) RGB(62% , 99% , 22%)
Amethyst #9966CC RGB(153 , 102 , 204) RGB(60% , 40% , 80%)
Copper rose #996666 RGB(153 , 102 , 102) RGB(60% , 40% , 40%)
Eton blue #96C8A2 RGB(150 , 200 , 162) RGB(59% , 78% , 64%)
Carmine #960018 RGB(150 , 0 , 24) RGB(59% , 0% , 9%)
Bistre brown #967117 RGB(150 , 113 , 23) RGB(59% , 44% , 9%)
Dark orchid #9932CC RGB(153 , 50 , 204) RGB(60% , 20% , 80%)
Dark violet #9400D3 RGB(148 , 0 , 211) RGB(58% , 0% , 83%)
Artichoke #8F9779 RGB(143 , 151 , 121) RGB(56% , 59% , 47%)
Chestnut #954535 RGB(149 , 69 , 53) RGB(58% , 27% , 21%)
Antique fuchsia #915C83 RGB(145 , 92 , 131) RGB(57% , 36% , 51%)
Dark sea green #8FBC8F RGB(143 , 188 , 143) RGB(56% , 74% , 56%)
Baby blue #89CFF0 RGB(137 , 207 , 240) RGB(54% , 81% , 94%)
Cool grey #8C92AC RGB(140 , 146 , 172) RGB(55% , 57% , 67%)
Dark magenta #8B008B RGB(139 , 0 , 139) RGB(55% , 0% , 55%)
Cordovan #893F45 RGB(137 , 63 , 69) RGB(54% , 25% , 27%)
Dark sky blue #8CBED6 RGB(140 , 190 , 214) RGB(55% , 75% , 84%)
Apple green #8DB600 RGB(141 , 182 , 0) RGB(55% , 71% , 0%)
Brown #88540B RGB(136 , 84 , 11) RGB(53% , 33% , 4%)
Asparagus #87A96B RGB(135 , 169 , 107) RGB(53% , 66% , 42%)
Brandy #87413F RGB(135 , 65 , 63) RGB(53% , 25% , 25%)
Electric violet #8F00FF RGB(143 , 0 , 255) RGB(56% , 0% , 100%)
Blue-violet #8A2BE2 RGB(138 , 43 , 226) RGB(54% , 17% , 89%)
Burnt umber #8A3324 RGB(138 , 51 , 36) RGB(54% , 20% , 14%)
Dark red #8B0000 RGB(139 , 0 , 0) RGB(55% , 0% , 0%)
French violet #8806CE RGB(136 , 6 , 206) RGB(53% , 2% , 81%)
French lilac #86608E RGB(134 , 96 , 142) RGB(53% , 38% , 56%)
Fuzzy Wuzzy #87421F RGB(135 , 66 , 31) RGB(53% , 26% , 12%)
Antique ruby #841B2D RGB(132 , 27 , 45) RGB(52% , 11% , 18%)
Battleship grey #848482 RGB(132 , 132 , 130) RGB(52% , 52% , 51%)
Chinese violet #856088 RGB(133 , 96 , 136) RGB(52% , 38% , 53%)
Chartreuse (web) #7FFF00 RGB(127 , 255 , 0) RGB(50% , 100% , 0%)